آیا هر تهدیدی جرم محسوب می شود؟

هر تهدیدی جرم نمی باشد چنانکه اگر شخصی، دیگری را تهدید کند که اگر به مزاحمتهای خود ادامه بدهد باتوجه مدارکی که دارد نزد مراجع قضایی شکایت خواهد نمودچنین امری تهدید کیفری و مستوجب مجازات نمی باشد. …………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری  هر تهدیدی جرم نمی باشد چنانکه اگر شخصی، دیگری را … ادامه خواندن آیا هر تهدیدی جرم محسوب می شود؟