اجرای مهریه فوری

مهریه یکی از آثار مالی ازدواج بوده و با انعقاد نکاح، مرد موظف به پرداخت آن به همسر خود می‌شود. مهریه می‌تواند شامل: مال منقول و غیر منقول، سکه، پول و یا کاری از جانب مرد باشد. این نکته را نیز به خاطر داشته باشید که عدم تعیین مهریه در عقد نکاح موقت سبب باطل … ادامه خواندن اجرای مهریه فوری