مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

انواع جرم|وکیل جرم|وکیل خوب|وکیل پایه یک دادگستری

جرم عبارت از عملی که قانون را نقض کند و به بیان دیگر هر عملی که دارای دو شرط زیر باشد جرم است

رفتاریکه بیش از حد قابل قبول و مخرب باشد
رفتاریکه کنترل آن از طریق احکام غیر رسمی به تنهایی دشوار باشد . ………………………

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

جرم عبارت از عملی که قانون را نقض کند و به بیان دیگر هر عملی که دارای دو شرط زیر باشد جرم است

رفتاریکه بیش از حد قابل قبول و مخرب باشد
رفتاریکه کنترل آن از طریق احکام غیر رسمی به تنهایی دشوار باشد .

انواع جرم را به سادگی میتوان به چهار دسته گروه بندی کرد:

جرمهای جانی ، جرمهای مالی ، جرمهای بدون قریانی ، جرمهای دولت مندان و قدرتمندان

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

مطالب مرتبط

از ارکان و عناصر عمومی جرم بیشتر بدانید|وکیل خوب|وکیل دادگستری|وکیل پایه یک دادگستری

جرم چیست و مجرم کیست ؟|وکیل جرم|وکیل خوب|وکیل پایه یک دادگستری

به این مقاله امتیاز دهید