02166567311 (6خط ویژه)

پاسخگوئی به سوالات حقوقی(رایگان)

طلاق به خاطر خیانت همسر

 

مشاوره حقوقي رايگان با وکيل خوب دادگستري

 

آيا نفس وجود رابطه يکي از همسران با شخص ثالث مي تواند از موجبات طلاق باشد؟

 

طلاق عبارت است از زائل کردن قيد ازدواج با لفظ مخصوص. طلاق ويژه نکاح دائم است و انحلال نکاح منقطع يا متعه از طريق بذل يا انقضاء مدت صورت مي گيرد. موجبات يا اسباب طلاق چيزهايي هستند که مجوز طلاق به شمار آمده و به استناد به آنها مي توان اقدام به طلاق کرد.

1-برابر ماده 1133 قانون مدني «مرد مي تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را بنمايد». بنابراين اگر مرد بخواهد زن خود را طلاق دهد بايد به دادگاه رجوع و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوري اقدام به اصلاح بين زوجين خواهد کرد و در صورتي بين زن و شوهر سازش حاصل نشود گواهي عدم امکان سازش به شوهر خواهد داد. دفتر طلاق پس از دريافت گواهي عدم امکان سازش به اجراي صيغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد کرد.
-2اما موجبات طلاق براي زنان محصورند: خودداري يا عجز شوهر از دادن نفقه(موضوع ماده 1129 قانون مدني)، عسر و حرج(موضوع ماده 1130 و تبصره الحاقي به ماده 1130 مصوب 29/4/81)، غيبت شوهر بيش از چهار سال(موضوع ماده 1029) سوء معاشرت، ابتلا به امراض مسرى صعب العلاج، اختيار همسر ديگر بدون رضايت زوجه (طبق بند 3 از ماده 11 "قانون حمايت‏خانواده، "هر گاه زوج بدون رضايت زوجه همسر ديگرى اختيار كند، زن حق خواهد داشت از دادگاه تقاضاى صدور گواهى عدم امكان سازش براى طلاق نمايد"). در اين ميان مفهوم عسر و حرج دايره اختيارات زنان را براي درخواست طلاق گشوده است چه آنکه عسر و حرج بر هر حالتي اطلاق شد که ادامه زندگي را براي زوجه را با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد. با اين حال هرگاه زن بخواهد در موارد مذکور در قانون مدني از شوهر طلاق بگيرد بايد به دادگاه رجوع کند و وجود يکي از موجبات طلاق را ثابت نمايد.
3-سومين نوع از موجبات طلاق، توافق آنهاست. از اين نوع طلاق در فقه و قانون مدني با عنوان طلاق خلع و مبارات بحث شده است. در طلاق خلع و مبارات زن مالي به شوهر مي دهد و از اين راه موافقت او را براي طلاق جلب مي کند.
4-چهارمين نوع از موجبات طلاق، تقاضاي طلاق با عنايت به ماده 11 قانون حمايت‏خانواده‏ مي باشد که هم براي مرد و هم براي زن پيش بيني شده است: 1- محکوميت به 5 سال حبس، 2- ابتلا به هرگونه اعتياد مضرى كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگى خانواده خللى وارد آورد و ادامه زندگى زناشويى را غير ممكن سازد، 3- هر گاه زوج بدون رضايت زوجه همسر ديگرى اختيار كند، هر گاه يكى از زوجين زندگى خانوادگى را ترك كند، تشخيص ترك زندگى خانوادگى با دادگاه است و 4- در صورتى كه هر يك از زوجين در اثر ارتكاب جرمى كه مغاير حيثيت‏خانوادگى و شؤون طرف ديگر باشد به حكم قطعى در دادگاه محكوم شود. تشخيص اينكه جرمى مغاير حيثيت و شؤون خانوادگى است‏با توجه به وضع و موقع طرفين و عرف و موازين ديگر با دادگاه مى‏باشد.

با عنايت به مباحث فوق بايد گفت اثبات خيانت يا توهم به خيانت (در صورت وجود دلايل و امارات)، در صورتي که از مصاديق ايجاد عسر و حرج بوده و ادامه زندگي مشترک را ناممکن سازد مي تواند براي مرد و زن از موجبات طلاق باشد. اگر چه مرد هر وقت بخواهد مي‌تواند دادخواست طلاق بدهد و ملزم نيست دليل خاصي را براي تصميم خود ذکر کند و اين قاعده مبتني بر فقه اسلامي عنوان مي شود که اختيار طلاق را به دست مرد داده است. ولي اين محدوديت براي مرد وجود دارد که اگر بخواهد زن خود را طلاق بدهد حتما به دادگاه مراجعه کند. در اين صورت، دادگاه گواهي عدم سازش صادر خواهد کرد و ثبت طلاق فقط با اين گواهي ممکن خواهد بود. اين در صورتي است که اگر زن درخواست طلاق کند در صورتي که از طريق طلاق خلع يا توسل به شروط ضمن عقد نکاح و گرفتن وکالت براي طلاق مدد نجويد براي درخواست طلاق مي بايست به اثبات ادعاي خود بپردازد که خيانت يا توهم به خيانت همسرش موجب عسر و حرج شده يا با توسل به بند 5 ماده 11 قانون حمايت‏خانواده‏ اقدام نمايد.

خيانت در در زندگي زناشويي به شکل مشخص در قانون موضوعه ما جرم انگاري نشده است. شايد بتوان گفت تنها آثار اين خيانت مثل رابطه نامشروع جنسي است که حسب مورد مي تواند مشمول مجازات حد يا تعزير قرار گيرد. از اين سو ارسال يک ايميل که محتواي ابراز علاقه ساده به يکي از همسران دارد نمي تواند جرم باشد. از سوي ديگر ارسال يک فيلم يا برنامه صوتي و ... مستهجن تنها مي تواند مشمول جرايم رايانه اي تلقي گردد و نه از باب خيانت.

آيا وجود رابطه اينترنتي از قبيل ايميل، چت و ... مي تواند در دادگاه به عنوان دليل مُثبت اتهام خيانت ابراز گردد يا خير؟

با توجه به مطالب فوق الذکر، موضوعيت اين سوال تنها براي زن مطرح خواهد بود تا براي طلاق و احراز عسر و حرج بدان متوسل شود چه آنکه مرد براي طلاق نيازي به اثبات موضوعي ندارد.

ماده 1257 قانون مدني اذعان دارد هر کس مدعي حقي باشد بايد آن را اثبات کند و مدعي‌عليه هرگاه در مقام دفاع‌، مدعي امري شود که محتاج به دليل باشد اثبات امر بر عهده او است‌. دلائل اثبات دعوي عبارتند از: اقرار، اسناد کتبي‌، شهادت، امارات‌ و قسم‌. راه هاي ثبوت امر کيفري نيز چنانچه در قانون مجازات اسلامي آمده عبارتند از اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضي.
ايميل، اس ام اس يا چت را مي توان از جهت شباهت با دلايلي همچون سند عادي سنجيد. اما چون امکان دخالت در اين اسناد از طريق هک و ... بسيار است اطمينان از صحت و درستي و نيز انتساب آن نسبت به ساير اسناد کتبي کاهش مي يابد.

همچنين در استناد پذيري اين وسايل ارتباطي با توجه با فصل سوم جرايم رايانه اي ماده 50 آن قانون مي گويد: «چنانچه داده اي رايانه اي توسط طرف دعوا يا شخص ثالثي که از دعوا آگاهي نداشته، ايجاد يا پردازش يا ذخيره يا منتقل شده باشد‌ و سيستم‎ رايانه اي يا مخابراتي مربوط به نحوي درست عمل کند که به صحت و تماميت، اعتبار و انکارناپذيري داده ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهند بود.» از اين سو به منظور حفظ صحت و تماميت، اعتبار و انکارناپذيري ادله الکترونيکي جمع ‌آوري شده، لازم است مطابق آيين‌نامه مربوط از آنها نگهداري و مراقبت به عمل آيد. بنابراين بايد گفت مي توان از ايميل، اس ام اس و چت با شرايطي که در فوق اشاره شد جهت اثبات ادعا استفاده نمود و بدانها استناد کرد.

روش هاي ارتباطي چون ايميل، چت، اس ام اس تنها مي توانند از امارات ايجاد علم براي قاضي نام برد که در کنار ساير شرايط موجب علم قاضي در مسئله گردد. همان طور که اشاره شد صرف وجود چنين رابطه اي به صرف رابطه اينترنتي جرم انگاري نشده و تنها در صورت بروز اين رابطه در قالب هاي جرايم عمومي (مذکور در قانون مجازات) قابل پيگرد است.

صداي وکيل پاسخ دهنده به سوالات حقوقي شما و ارائه دهنده مشاوره رايگان توسط وکيل دادگستري

 

مطالب مرتبط

مراحل طلاق توافقی                                                                                                           تفکیک اموال زن و مرد بعد از طلاق

جهیزیه زن پس از طلاق                                                                                               طلاق وشرایط پرداخت اجرت المثل به زن

گواهي عدم امکان سازش                                                                                                   حق طلاق زن به خاطر ضرب و شتم مرد

چه زنانی عده ندارند؟                                                                                                         طلاق توافقی چیست؟                                                                                                  

12شرط برای حق طلاق زن                                                                                                  همه چیز درباره طلاق 

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0 / 15000 محدودیت حروف
متن شما باید بین 5 تا 15000 حرف باشد

توجه: هشدار سوء استفاده از نام و اعتبار «صدای وکیل»!

با توجه به سوء استفاده برخی از وبسایت ها از نام و اعتبار «صدای وکیل»، به کلیه بازدیدکنندگان و کاربران اعلام می کنیم، «صدای وکیل» فعالیت رسمی و قانونی خود را تنها در بستر وبسایت sedayevakil.com انجام می دهد و زیر مجموعه مجموعه حقوقی صدف با نظارت وکیل دادگستری آقای علی مهاجری میباشد.
از آنجا که خدمات «صدای وکیل» در این وبسایت رایگان ارائه می شود، از شما عزیزان خواهشمندیم هیچ مبلغی بابت مشاوره به وبسایت های که از نام صدای وکیل استفاده می کنند پرداخت ننمایید.
لازم به ذکرست روزانه صدها مراجعه کننده با استفاده از خدمات رایگان ما (پاسخگویی تلفنی به سوالات حقوقی) راهنمایی می شوند و ما بر این باوریم که با راهنمایی خود بتوانیم قدم کوچکی برای رفع مشکلات حقوقی شما در هر نقطه از ایران باشیم.
این نوید را هم می دهیم که درصدد تعقیب و پیگرد قضایی سوء استفاده کنندگان و عاملان این موضوع و ایجاد بستری امن برای شما همراهان صدای وکیل هستیم.

 

 

تماس باما :

آدرس : تهران میدان انقلاب خیابان جمال زاده جنوبی پلاک39 ساختمان صدف طبقه دوم 

تلفن : 16 الی 02166567311                                

وکیل سرپرست : 09352943060  (هزینه مشاوره 60هزارتومان)

ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

صفحات اجتماعی :

صدای وکیل را در صفحات اجتماعی دنبال کنید