02166567311 (6خط ویژه)

پاسخگوئی به سوالات حقوقی(رایگان)

چرا بعد از طلاق, بچه به پدر داده مي شود؟

 مشاوره حقوقي رايگان با وکيل خوب دادگستري

درپاسخ اين سوال توجه به چند نكته حايز اهميت است

الف)حق حضانت و سرپرستي از كودك

در ماده 1178 قانون مدني آمده است: «ابوين مكلف هستند كه در حدود توانايي خود به تربيت اطفال خويش به حسب مقتضي اقدام كنند و نبايد آنها را مهمل بگذارند».مقصود از «ابوين» پدر و مادر اطفال اند. مطابق اين ماده قانوني، نگهداري طفل بر عهده پدر و مادر است: در ماده 1172 قانون مدني حضانت از طفل به صورت يك تكليف الزامي براي پدر و مادر مطرح شده است. « هيچ يكي از ابوين حق ندارند در مدتي كه حضانت طفل به عهده آنها است از نگهداري او امتناع كند در صورت امتناع يكي از ابوين، حاكم بايد به تقاضاي ديگري يا به تقاضاي قيم يا يكي از اقربا يا به تقاضاي مدعي العموم نگهداري طفل را به هر يك از ابوين كه حضانت به عهده اوست الزام كند اگر الزام ممكن نبود، حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمين كند.» مطابق اين ماده مادر در مواردي ملزم و مكلف است كه هزينه نگهداري و حضانت طفل خود را بپردازد.هم چنين براساس ماده 1168 قانون مدني، حضانت اطفال هم حق و هم تكليف پدر و مادر است. حق است زيرا والدين بيش از هر كس ديگر به طفل نزديك بوده و لذا در نگهداري آن بر هر شخص ديگري مقدم هستند و كسي نمي تواند بدون مجوز قانوني اين حق را ناديده انگاشته و به آن تجاوز كند. اما تكليف است زيرا پدر و مادري كه فرزندي را به دنيا آورده اند، در قبال آن مسئوليت سنگيني دارند و مكلف به انجام وظايفي هستند كه اهم آن حضانت(نگهداري، تربيت و به كمال رساندن) است.
قانون براي اين كه از نظر حقوقي تكليف و حقوق پدر و مادر را در نگهداري طفل شان معين نمايد اين گونه مطرح كرده است: « ماده 1169 قانون مدني: براي نگهداري طفل مادر تا دو سال از تاريخ ولادت او اولويت خواهد داشت. پس از انقضاء اين مدت حضانت (نگهداري و سرپرستي) با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث (دختر) كه تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود.» در اين حكم هم مراعات مسائل تربيتى و عاطفى شده است؛ چرا كه اوج نياز عاطفى به محبت مادر در اين سن‏ها است و هم مراعات مصحلت زن.
بنا براين? با توجه به ماده هاي قانون مدني ايران ترديدي وجود ندارد كه مادر حق سرپرستي و نگهداري از فرزندان شان را دارد. اسلام حق نگه‏دارى دختر را تا هفت سالگى و پسر را تا دو سالگى به مادر داده است؛ يعنى، اگر مادر مايل باشد مى‏تواند پسر يا دختر خود را تا اين سن‏ها (با پرداخت هزينه آن توسط مرد) نگه‏دارى كند و بعد از آن متوقف بر توافق طرفين است.

 مشاوره حقوقي

 

ب) موارد سقوط حق حضانت

گاه اتفاق مي افتد كه در اثر عارضه،‌ حادثه به هر دليلي حق حضانت سلب مي شود،‌ در اين حالت مراجع قانون گذاري براي حفظ منافع كودك و سالم سازي افراد آينده جامعه، قوانيني را وضع نموده است كه بر اساس آن، به افرادي كه صلاحيت خود را از دست داده اند.(اعم از پدر و مادر) اجازه نمي دهد كه از كودك نگهداري كنند. حقوق دانها از آن به موارد سقوط حق حضانت يا موانع اعمال آن ياد كرده اند كه ما به طور فشرده به آن موارد اشاره مي كنيم.

1. جنون، هر گاه مادر در مدتي كه حضانت طفل با اوست( دو سال در پسر و هفت سال در دختر) مبتلا به جنون شود طبق ماده 1170 قانون مدني، حق حضانت با پدر خواهد بود، اما اگر پدري كه حق حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود، هر چند كه قانون مدني در اين مورد ساكت است،‌ حقوق دانها گفته اند كه با استفاده از وحدت ملاك ماده 1170 مي توان حكم كرد كه حق حضانت به مادر منتقل مي شود.(دكتر سيدحسين امامي، حقوق مدني، تهران، اسلاميه، چ نهم، 1373 ه.ش، ج5، ص1960)
2. ازدواج مادر، هر گاه نكاح بين والدين در اثر طلاق يا فسخ منحل شود و مادر عهده دار حضانت طفل خود شود و سپس شوهر ديگري اختيار نمايد، طبق ماده 1170، حق حضانت او از بين مي رود.
3. عدم مواظبت از طفل، ماده 1173 قانون مدني مي گويد: « هر گاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر و مادري كه طفل تحت حضانت اوست، صحت جسماني و يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد، محكمه مي تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي رئيس قوه قضايي هر تصميمي را كه براي حضانت طفل متقضي بداند، اتخاذ كند. موارد ذيل از مصاديق عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي هر يك از والدين است:
1. اعتياد زيان آور به الكل، مواد مخدر و قمار.
2.
اشتهار به فساد اخلاقي و فحشاء.
3.
ابتلا به بيماري هاي رواني با تشخيص پزشكي قانوني.
4.
سوء استفاده از طفل يا اجبار او به ورود در مشاغل اخلاقي مانند فساد و فحشاء، تكدي گري و قاچاق.
5.
تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

بنابراين،‌ نگهداري طفل و تربيت آن با پدر و مادر است ولي قانون براي آن كه بين پدر و مادر روي نگهداري و تربيت او اختلاف بروز نكند، چاره اي انديشيده است كه به اعتبار آشنا بودن به نحوه نگهداري طفل، تا دو سال در پسر و تا هفت سال در دختر،‌ مادر را بر پدر مقدم داشته است ولي پس از سن دو سال در پسر و هفت سال در دختر كه تربيت اجتماعي را، لازم دارند و قدرت پدر در اين سنين نوعا براي تربيت طفل، بيش از مادر است، قانون، پدر را بر مادر مقدم داشته است.
همچنين در مواردي كه هر يك از پدر و مادر، در اثر جنون،‌ اعتياد، فساد اخلاقي و ... صلاحيت و توانايي خود را نسبت به تربيت و نگهداري طفل از دست بدهند، حق حضانت آنها ساقط شده و به ديگري يا سرپرست و ولي كودك منتقل مي شود. هم چنين در مواردي كه بين زن وشوهرطلاق وجداي اتفاق مي افتدقانون روش ديگري رادرجهت حضانت وتربيت صحيح كودك درنظر گرفته است؛ چرا كه مساله نزاع بر سر سرپرستى فرزند بالاخره بايد به نوعى حل شود يا بايد فرزند را در اختيار مادر گذاشت و يا در اختيار پدر؛ چون بر فرض جدايى راهى جز اين نيست كه در اختيار يك نفر باشد. در اين بين اسلام در مقاطع خاصى فرزند را تحت حضانت مادر و در ديگر موارد او را تحت سرپرستى پدر دانسته است.زيرا اگر نگه‏دارى بچه‏ها هميشه بر عهده زن مى‏بود، در تشكيل زندگى و ازدواج مجدد وى مشكلات فراوانى ايجاد مى‏گشت و مسلماً صلاح يك زن نيست كه با اولين شكست در زندگى خود، براى هميشه از داشتن يك زندگى گرم و پُرمحبت محروم بماند و متحمل سختى‏ها و دشوارى‏هاى فراوان گردد.گرچه در مواردى اين موضوع ممكن است موجب رنجش مادر گردد ولى از سوى ديگر او را آزاد نموده تا بتواند راه زندگى خود را انتخاب كند و مرد نيز نتواند از مسو وليت خود شانه خالى نمايد. اما توجه داشته باشيم كه: انتساب فرزند به پدر و مادر از نظر شرعى يكسان است چنانكه قرآن مجيد فرزندان حضرت زهرا(س) را به پيامبر منسوب مى‏نمايد. با آنكه اين انتساب از طرف مادر است (آيه مباهله و ابنانا و ابناكم). همچنين عيسى(ع) را فرزند ابراهيم(ع) مى‏داند حال آنكه انتساب او از طريق مادر است. بنابراين انتساب به هر دو يكسان است گرچه رسم امروزه جامعه و اعتبارات فعلى آن است كه فاميل را از پدر مى‏گيرند.
براي آگاهي بيشتر ر.ك: سيدحسن امامي، حقوق مدني، ج5، باب دوم، نگهداري طفل و نيز ر.ك: دكتر عبدالله كياني، قانون مدني و فتاواي امام خميني(ره)، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، 1384، ج2،(كتاب هشتم، باب دوم ص556)

صداي وکيل پاسخ دهنده به سوالات حقوقي شما و ارائه دهنده مشاوره رايگان توسط وکيل دادگستري

مطالب مرتبط      

 

حضانت کودک پس از طلاق                                                                                                             حق ملاقات والدین با فرزند

شرایط حضانت طفل پس از فوت پدر                                                                                                 فرزند ازدواج موقت متعلق به چه کسی است؟

توجه: هشدار سوء استفاده از نام و اعتبار «صدای وکیل»!

با توجه به سوء استفاده برخی از وبسایت ها از نام و اعتبار «صدای وکیل»، به کلیه بازدیدکنندگان و کاربران اعلام می کنیم، «صدای وکیل» فعالیت رسمی و قانونی خود را تنها در بستر وبسایت sedayevakil.com انجام می دهد و زیر مجموعه مجموعه حقوقی صدف با نظارت وکیل دادگستری آقای علی مهاجری میباشد.
از آنجا که خدمات «صدای وکیل» در این وبسایت رایگان ارائه می شود، از شما عزیزان خواهشمندیم هیچ مبلغی بابت مشاوره به وبسایت های که از نام صدای وکیل استفاده می کنند پرداخت ننمایید.
لازم به ذکرست روزانه صدها مراجعه کننده با استفاده از خدمات رایگان ما (پاسخگویی تلفنی به سوالات حقوقی) راهنمایی می شوند و ما بر این باوریم که با راهنمایی خود بتوانیم قدم کوچکی برای رفع مشکلات حقوقی شما در هر نقطه از ایران باشیم.
این نوید را هم می دهیم که درصدد تعقیب و پیگرد قضایی سوء استفاده کنندگان و عاملان این موضوع و ایجاد بستری امن برای شما همراهان صدای وکیل هستیم.

 

 

تماس باما :

آدرس : تهران میدان انقلاب خیابان جمال زاده جنوبی پلاک39 ساختمان صدف طبقه دوم 

تلفن : (6 خط ویژه) 02166567311                                

وکیل سرپرست : 09352943060  (هزینه مشاوره 120 هزارتومان)

ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

صفحات اجتماعی :

صدای وکیل را در صفحات اجتماعی دنبال کنید