مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

نسبی بودن جرم|وکیل جرم|وکیل خوب|وکیل پایه یک دادگستری

آنچه که جرم نامیده میشود تا حد زیادی بستگی به فرهنگ هر جامعه دارد .هیچ رفتاری ذاتاً جرم نیست و فقط زمانی رفتاری جرم نامیده میشود که از نظر اجتماعی چنین تعریف شده باشدو تعریف ها از زمانی به زمان دیگر و از مکانی به مکان دیگر و از گروهی به گروه دیگر تفاوت بسیار پیدا می کند ………………………

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

آنچه که جرم نامیده میشود تا حد زیادی بستگی به فرهنگ هر جامعه دارد .هیچ رفتاری ذاتاً جرم نیست و فقط زمانی رفتاری جرم نامیده میشود که از نظر اجتماعی چنین تعریف شده باشدو تعریف ها از زمانی به زمان دیگر و از مکانی به مکان دیگر و از گروهی به گروه دیگر تفاوت بسیار پیدا می کند . قبل از ظهور اسلام زنده بگور کردن کودکان بی گناه بویژه نوزادان دختر در بین برخی از قبایل عرب متداول بود و مجازاتی در پی نداشت در حالی که پس از ظهور اسلام این کار نمی شد و عنوان گناه پیدا کرد .

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

مطالب مرتبط

از ارکان و عناصر عمومی جرم بیشتر بدانید|وکیل خوب|وکیل دادگستری|وکیل پایه یک دادگستری

جرم چیست و مجرم کیست ؟|وکیل جرم|وکیل خوب|وکیل پایه یک دادگستری

انواع جرم|وکیل جرم|وکیل خوب|وکیل پایه یک دادگستری

به این مقاله امتیاز دهید