مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

اذن ولی در ازدواج

 نکاح دختر باکره بدون اذن پدر یا جد پدرى، غیرنافذ است و باطل نیست. نکاح دختر باکره بدون اذن پدر یا جد پدرى، غیرنافذ است و باطل نیست. بر اساس  نظریه مشورتی شماره 1261/92/7 مورخ 30 شهریور سال 1392 اداره حقوقی قوه قضاییه، نکاح دختر باکره بدون اذن پدر یا جد پدری، غیرنافذ است (نه باطل) و تا زمانی که حکم به بطلان نکاح مزبور صادر نشود، آثار عقد صحیح را دارا است.  مقررات ماده 1043 اصلاحی قانون مدنی
اولین موردی که باعث می‌شود اذن پدر در ازدواج دختر ساقط شود، این است که پدر بدون دلیل موجه با ازدواج مخالفت کند؛ یعنی دختر در شرایط نیاز به ازدواج به سر می‌برد و قصد دارد با شخصی که ویژگی‌هایش مورد تایید عرف جامعه است ازدواج کند، اما ولی قهری او بدون دلیل معقول و موجه، این اجازه را به او نمی‌دهد. ………………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری  آیا امکان دارد دخترانی نیاز به اجازه پدر نداشته
طبق قانون، دختر باکره نمی‌تواند بدون اذن پدر یا جد پدری اقدام به ازدواج کند. سوالی که اغلب اوقات در این خصوص ایجاد می‌شود، این است که چرا تمامی افراد، چه دختر و چه پسر، بعد از رسیدن به سن رشد و بلوغ، در همه تصمیمات زندگی خود مختارند، اما دختران در موضوع ازدواج نیاز به اجازه پدر دارند؟ ………………………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری طبق قانون، دختر باکره نمی‌تواند بدون اذن پدر یا جد پدری اقدام
طبیعتا از منظر حقوقی تاثیر این اجازه، عدم نفوذ عقد است؛ یعنی اگر دختر بدون اجازه پدر و جد پدری که ولی قهری وی محسوب می‌شوند ازدواج کند، ازدواج او غیرنافذ خواهد بود. بنابراین، در این وضع اگر بعد از ازدواج پدر یا جد پدری اجازه بدهند، ازدواج صحیح است، اما اگر اجازه ندهند و مخالفت کنند …………………….  مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری طبیعتا از منظر حقوقی تاثیر این اجازه، عدم نفوذ عقد است؛ یعنی اگر دختر
تعریفی از نکاح در قانون مدنی ایران  به عمل نیامده و نیز در اکثر فقهی تعریفی از آن نشده است.در حین حال در زبان فارسی به ازای نکاح همان عقد ازدواج و یا وضعیت حاصل از آن عقد را نوشته اند. …………………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری تعریفی از نکاح در قانون مدنی ایران  به عمل نیامده و نیز در اکثر فقهی تعریفی از آن نشده است.در حین حال در زبان فارسی به ازای نکاح همان عقد ازدواج و