مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

سرقت

در فقه اسلامی سرقت های تعزیری به اقسام ذیل معرفی شده است ؛ مستلب : کسی است که مال را بطور علنی و آشکار می رباید . مستلب غیر از سارق است و لذا عنوان سارق برچنین کسی‌منطبق نیست. مصداق بارزاین نوع ربایندگی کیف زنی درعصرحاضراست ………………………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری در فقه اسلامی سرقت های تعزیری به اقسام ذیل معرفی شده است ؛ مستلب : کسی است که مال را بطور علنی و آشکار می
در سرقت اول ؛ قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای انگشتان . برای بار دوم ؛ پای چپ سارق از پایین برآمدگی آن بنحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند قطع میگردد . در مرتبه سوم ؛ سارق به حبس ابد محکوم میگردد . درمرتبه چهارم در زندان اگر سارق مرتکب سرقت شود ، اعدام می شود . ……………………………   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری در سرقت اول ؛ قطع چهار انگشت دست
سرقت در کشور ما انواع مختلفی دارد که معمولا به سرقتهای حدی و تعزیری تقسیم می شود. سوالی که برای بیشتر مردم پیش می آید این است که چرا دست سارقین قطع نمیشود ؟ مگر احکام اسلام در قوانین کیفری ما نیامده است ؟ …………………………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری سرقت در کشور ما انواع مختلفی دارد که معمولا به سرقتهای حدی و تعزیری تقسیم می شود. سوالی که برای بیشتر مردم پیش می آید این است
برابر قانون در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال، دادگاه علاوه بر تعیین مجازات، سارق یا رباینده را به رد (بازگردان) عین مال مسروقه محکوم می کند و اگر عین آن وجود نداشته باشد، سارق به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد. ………………………….. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری برابر قانون در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال، دادگاه علاوه بر تعیین مجازات، سارق یا رباینده را به
محل وقوع جرم سرقت راهزنی و مسلحانه باید یکی از راههای خارج شهر یا روستا باشد . سلاح راهزن اعم از سلاح سرد مثل شمشیر و یا گرم مثل تفنگ باشد . کمین کردن و غافلگیر ساختن و تهاجم علنی به عابرین . …………………….. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری محل وقوع جرم سرقت راهزنی و مسلحانه باید یکی از راههای خارج شهر یا روستا باشد . سلاح راهزن اعم از سلاح سرد مثل شمشیر و یا گرم مثل تفنگ
راهزنی عبارت است از گرفتن اموال مسافرین و عابرین در راهها ضمن غافلگیری و تهاجم مسلحانه . سارق مسلح و راهزن هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را برهم زند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب محسوب شده و به یکی از کیفرهای ذیل محکوم می شود : ……………………………………   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری راهزنی عبارت است از گرفتن اموال مسافرین و عابرین در راهها ضمن غافلگیری و تهاجم مسلحانه . سارق مسلح و
بیشتر سارقان به امید این که بتوانند مال مسروقه را به پول تبدیل کنند مرتکب سرقت می شوند از این رو شاید یکی از راه های موثر در پیش گیری از وقوع سرقت، جلوگیری از خرید و فروش اموال مسروقه باشد. برابر قانون، هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آور به این که مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است …………………………….. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری بیشتر سارقان به امید این که بتوانند