مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

سقط جنین

مجوز سقط جنین قانونی فقط در سازمان پزشکی قانونی صادر می‎شود و تابع شرایطی است. مجوز سقط جنین قانونی فقط در سازمان پزشکی قانونی صادر می شود و این امر تابع شرایطی است.  شروط اصلی صدور مجوز سن بارداری کمتر از چهارماه از زمان لقاح قبل از (19 هفته از آخرین LMP) وجود ناهنجاری شدید جنین ثابت شده که موجب حرج مادر گردد یا بیماری همراه با خطر جانی مادر است.  اثبات ناهنجاری جنین با سونوگرافی معتبر و یا آزمایش ژنتیک
سقط جنین ممکن است مانند سایر جنایات وارد برانسان به سه صورت عمد ، شبه عمد وخطای محض اتفاق بیافتد وملاک عمد وخطایی بودن آن نیزهمانندسایر جنایات است. درموارد خطای محض وشبه عمد،چه جنین روح پیدا کرده باشد وچه نکرده باشد،دیه ثابت است که حسب مورد عاقله جانی یا خود اوشخصاً می پردازند (ماده ۴۹۲)،اما حکم سقط جنین عمدی در قوانین جزائی ایران متفاوت است……………………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری سقط جنین ممکن است مانند سایر جنایات