مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

مجازات

عفو رهبری    برخی از موارد مهم در خصوص عفو رهبری را در این مقاله بصورت مختصر بیان می کنیم:   صدای وکیل مشاوره حقوقی + تلفن : (6 خط ویژه) 02166567311    نظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه نظریه ۳۶۷۵/ ۷- ۲۴/ ۹/ ۱۳۶۰: اگر جرمی مورد عفو واقع شود و شاکی خصوصی دادخواست ضرر و زیان نداده باشد، قرار تامین خواسته صادره در آن مورد باید فک شود. نظریه ۵۶۸۰/ ۷- ۷/ ۱/ ۱۳۶۱: هرگاه شخصی محکوم
دبیرخانه کمیسیون مرکزی در تهران تشکیل می شود و امور مربوط به پیشنهاد های عفو را در دفاتر و رایانه ثبت و آماده طرح در کمیسیون می کند . دبیرخانه کمیسیون استانی ، تحت نظارت و  مسئولیت رئیس کل دادگستری تشکیل و به امور مربوط رسیدگی و  نسبت به آماده کردن درخواست ها برای طرح در کمیسیون و انعکاس مراتب به دبیرخانه کمیسیون مرکزی اقدام می کند. دبیر کمیسیون موظف است درخواست ها و پیشنهاد های …………………. مشاوره حقوقی
افراد ذیل مشمول عفو ، تخفیف و تبدیل مجازات نمی شوند : 1-قاچاقچیان حرفه ای   2- موارد حق الناس  ………………..   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری افراد ذیل مشمول عفو ، تخفیف و تبدیل مجازات نمی شوند : 1-قاچاقچیان حرفه ای   2- موارد حق الناس  3- سرقت مسلحانه     4- تجاوز به زنای به عنف 5- جاسوسی ، محاربه ، اختلاس ارتشاء 6-محکومان به جرائم مستوجب حد شرعی اعدام و رجم صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و
رعایت سیاستها و تدابیر مندرج در آیین نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومان به اعدام که مجازات آنها با استفاده از عفو به حبس ابد تبدیل شده ، در صورت تحمل حداقل 10 سال حبس از تاریخ عفو قبلی عفو محکومان به حبس ابد پس از تحمل 10 سال حبس ……………………..  مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری رعایت سیاستها و تدابیر مندرج در آیین نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومان به اعدام که مجازات آنها با استفاده از عفو به
موضوع تخفیف در مجازات‌ از جمله موضوعاتی است که در دوره‌های مختلف روند متفاوتی را طی کرده است و در قوانین کیفری ما،  مقرراتی راجع به تخفیف مجازات دیده می‌شود. قانونگذار برای مجازات تطوراتی را در نظر گرفته است از قبیل تخفیف مجازات، تعلیق مجازات، تشدید مجازات و سقوط مجازات که توجه به هر یک از این دگرگونی‌ها در راستای دستیابی به هدف مورد نظر نقش مهمی در صدور رأی عادلانه دارد. ………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب
1- رئیس کل دادگستری مربوط  2- دادستان مربوط  3-قاضی ناظر زندان مربوط …………………   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری  1- رئیس کل دادگستری مربوط  2- دادستان مربوط  3-قاضی ناظر زندان مربوط 4-رئیس زندان مربوط  5-محکوم علیه 6-پدر ، مادر ، همسر و فرزندان محکوم علیه صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقیه شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری آیا میدانید چه مجازات‌هایی مشمول عفو یا تخفیف نمی شوند
مشخصات محکوم علیه تاریخ شروع اجرای مجازات و مدتی که محکوم علیه پیش از شروع به اجرا در بازداشت بوده است. پیشینه کیفری (درصورت داشتن نوع و تعداد آن وشرح آن قید شود) ………………   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری مشخصات محکوم علیه تاریخ شروع اجرای مجازات و مدتی که محکوم علیه پیش از شروع به اجرا در بازداشت بوده است. پیشینه کیفری (درصورت داشتن نوع و تعداد آن وشرح آن قید شود) استیفا یا عدم استیفای