مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

قوانیین تغییر نام

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری برابر با قوانین و مقررات نامهای قابل تغییر بشرح ذیل می باشند: 1 – نامهائی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می گردد .مانند : ” عبدالات ، عبدالعزی “ ( لات و عزی نام دو بت در مکه معظمه دوران قبل از اسلام است ) 2 – اسامی مرکبی که عرفا” یک نام محسوب نمی شوند ( اسامی مرکب ناموزون ) مانند : ” سعید بهزاد ، شهره فاطمه ، حسین
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری امکان تغییر نام بدون نیاز به حکم دادگاه  برای تغییر نام دیگر نیازی برای مراجعه به دادگاه نیست. در گذشته مردم برای تغییر نامبه زحمت می‌افتادند، متقاضیان بایددادخواست خود را به دادگاه تسلیم کرده و با کمک وکیل، در دادگاه از خود دفاع می‌کردند. شورای عالی ثبت‌احوال دستورالعملی را به تصویب رسانده و بر اساس آن، اختیار تغییر نام ، همچون تغییر نام خانوادگی به سازمان ثبت احوال داده شده و فرایند