وکیل خانواده

وکیل خانواده به وکیلی اطلاق می‌شود که در مسائل خانوادگی مانند طلاق، مهریه، نفقه و درخواست‌های مشابه به وکالت می‌پردازد. ارائه مشاوره توسط وکیل‌خانواده شامل دریافت راهکارهای حقوقی برای موضوعات خانوادگی مانند تعیین زمان ملاقات با فرزندان است.

خانواده یک نهاد فطری و بنیادی

وکیل دعاوی خانواده می‌گوید: نهاد خانواده در قانون مدنی و قوانین موجود در ایران از نظر تعریف دستوری و ساختاری مشخص نشده است. اما به دلیل طبیعت فطری این نهاد و وجود آن در میان هر فرد زنده‌ای، مفهوم خانواده به عنوان یکی از درونیات و بدیهیات هر فرد است.
بنابراین، هر کسی می‌داند چه معنایی به خانواده می‌دهد. تعریف خانواده به وسیله معیارهای حقوقی و قانونی و تطبیق رویدادهای درون خانواده با قوانین مرتبط گاهی دشوار و بازتاب بی‌رحمانه قانونی می‌گردد. با استفاده از وکیل‌خانواده در موسسه ما، می‌توانید از حقوق وضعیت خود آگاه شوید.

وکیل دعاوی خانواده و بررسی قانون حمایت از خانواده

وکیل دعاوی خانواده در شهر تهران: با انعقاد عقد ازدواج، رابطه‌ای جدید و پیچیده بین دو نفر که قبل از این عقد هیچ گونه ارتباطی با یکدیگر نداشتند، شکل می‌گیرد. این رابطه دارای تأثیرات گسترده‌ای است و برای ساماندهی آن، قوانین معینی وضع شده است. اجرای این قوانین باعث می‌شود که هر زوج، حقوق و تعهدات مقابل را رعایت نماید.

بهترین وکیل خانواده وفق مقررات اظهار می‌کند:

رعایت تکالیف قانونی موجود در قوانین مدنی الزامی است و در صورتی که هر یک از زوجین این حقوق را رعایت نکنند، با برخورد قانونی مواجه و مسئول عواقب آن خواهند بود. به عنوان مثال، الزام زن به تمکین، شکایت از ترک انفاق شوهر، اعلام حق حضانت و طرح درخواست برای دیدار با فرزندان مشترک.

به عنوان یک وکیل دعاوی خانواده در تهران، تجربه حرفه‌ای من در زمینه‌ی حقوق خانواده بر اساس اهمیت و بنیادین بودن نهاد خانواده تأکید دارد.

این نهاد که برای رشد و توسعه اعضای خود می‌بایست، به دلیل مسائل مختلفی مانند نادیده گرفتن علایق همسر یا عدم اشتغال و بیکاری زوج، گاهاً با مشکلاتی مواجه می‌شود که نیاز به راه‌حل‌های حقوقی دارد. ما آماده‌ام تا با شناخت کامل این مسائل و اصول حقوقی، به مشتریانم کمک کنم تا بهبودی در وضعیت‌های خانوادگی خود دست یابند.