مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

قانون آیین دادرسی کیفری

جعل به زبانی عامیانه یعنی اینکه فردی نوشته و یا امضایی را بوجود آورد و یا تغییر دهد به صورتیکه نوشته و امضای جدید بر خلاف حقیقت باشد. یعنی فرد جاعل میخواهد دروغ را به جای حقیقت استفاده کند و فرد را فریب دهد.   جرم جعل از جمله جرایمی است که از زمان پیدایش خط و اسناد در بسیاری از جوامع بوجود آمده است. جرم جعل سبب میشود که آسایش و نظم عمومی جامعه از بین برود و ضررهای
با صدای وکیل همراه باشید ،  دیه به معنای چیزی است که در مقابل قتل به اولیای مقتول پرداخت می‌شود و از آن در عرف عام به خون‌بها یاد می شود و معیار محاسبه نرخ دیه ارزش 100 شتر است.   البته معیار محاسبه دیه در اسلام علاوه بر 100 شتر، موارد دیگری را هم شامل می‌شود که عبارتند از 100 گاو، یک هزار گوسفند، 200 حلّه، یک هزار دینار و 10 هزار درهم.   فرد قاتل که دیه را پرداخت
بازداشت موقت مهم‌ترین و شدیدترین قرار تأمین کیفری است که به موجب آن به منظور تضمین دسترسی به متهم در مواقع لزوم، آزادی او به طور موقت سلب می¬شود. ………………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری بازداشت موقت مهم‌ترین و شدیدترین قرار تأمین کیفری است که به موجب آن به منظور تضمین دسترسی به متهم در مواقع لزوم، آزادی او به طور موقت سلب می¬شود. به صورت عامیانه یک نوع قراری است که متهم به جرمی که احتمالا
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺻﻮﺭﯼ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﺩﯾﻦ، ﺟﺮﻡ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﺍﺳﺖ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ، ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻓﺮﺩ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﯽ‌ﺩﻫﻨﺪ. ……….   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺻﻮﺭﯼ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﺩﯾﻦ، ﺟﺮﻡ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﺍﺳﺖ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ، ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻓﺮﺩ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﯽ‌ﺩﻫﻨﺪ. ﺍﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﻮﺭﯼ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﻣﺤﺎﺭﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺯ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﺳﻼﺡ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﺎﻥ، ﻣﺎﻝ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻮﺱ ﻣﺮﺩﻡ ﯾﺎ ﺍﺭﻋﺎﺏ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺍﺳﺖ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮﯼ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﺍﻣﻨﯽ ﺩﺭ ﻣﺤﯿﻂ ﮔﺮﺩﺩ.……………………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ﻣﺤﺎﺭﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺯ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﺳﻼﺡ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﺎﻥ، ﻣﺎﻝ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻮﺱ ﻣﺮﺩﻡ ﯾﺎ ﺍﺭﻋﺎﺏ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺍﺳﺖ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮﯼ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﺍﻣﻨﯽ ﺩﺭ ﻣﺤﯿﻂ ﮔﺮﺩﺩ. ﻫﺮﮔﺎﻩ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﯿﺰﻩ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﺨﺺ ﺧﺎﺹ ﺳﻼﺡ ﺑﮑﺸﺪ ﻭ ﻋﻤﻞ ﺍﻭ ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ
مرتد ملی کسی که از پدر و مادر غیرمسلمان متولد و پس از گرایش به اسلام، دوباره کافر شده است. به عبارت دیگر، مرتد ملی کسی است که پدر و مادرش درحال انعقاد نطفه او کافر باشند و این شخص بعد از بلوغش اظهار کفر نماید و بعد اسلام بیاورد و سپس از اسلام برگردد و اظهار کفر نماید، مثل فرد مسیحی که اسلام بیاورد و سپس به دین مسیحی برگردد. ……………………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری
انفساخ: انحلال قهری است بدین معنا که عقد، بدون نیاز به عمل حقوقی اضافی، خود به خود از بین می‌رود، و حق انتخاب برای طرفین یا دادگاه باقی‌ نمی‌ماند. یعنی بدون اراده ی طرفین عقد منحل میشود پس قهری بودن انحلال، منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد، مثلاً ممکن است طرفین قبلاً تراضی نمایند که سه ماه بعد عقد خود به خود، منفسخ شود. ……………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری انفساخ: انحلال قهری است بدین معنا
کیفر خواست در حقیقت ادعا نامه دادستان علیه متهم است کیفر خواست هنگامی صادر میشودکه تحقیقات انجام شده ودلایل جمع آوری گردیده است ………………….   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری کیفر خواست در حقیقت ادعا نامه دادستان علیه متهم است کیفر خواست هنگامی صادر میشودکه تحقیقات انجام شده ودلایل جمع آوری گردیده است کیفر خواست بعد از صدور قرار مجرمیت و توسط دادستان یا جانشین او صادر میشود با صدور کیفرخواست کار رسیدگی در دادسرا تمام میشود
((انواع سوگند))  سوگند بتی سوگندتکمیلی سوگنداستظهاری ………………………….. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ((انواع سوگند)) سوگند بتی سوگندتکمیلی سوگنداستظهاری ✔️سوگندبتی در جایی است که مدّعی، هیچ دلیلی برای اثبات ادّعای خود ندارد و حکم به دعوای خود را که مورد انکار مدعی علیه است، منوط به قسم می‌نماید. ✔️سوگند تکمیلی فقط در دعاوی مالی و بنابه درخواست مدّعی است و قاضی نمی‌تواند رأساً سوگند دهد. ✔️سوگند استظهاری به این معنی است که در دعاوی علیه میّت، خواهان علاوه‌بر ابراز سایر ادله، سوگند نیز باید یاد کند.