مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

قانون آیین دادرسی کیفری

اضطرار در لغت به معنای ناچاری و درماندگی است.گاه قانونگذار در اوضاع و احوال خاصی که خود آن را دقیقا تعیین می‌کند،ارتکاب افعالی را که در وضع عادی جرم است،جرم نمی‌شناسد؛یعنی آن وصفی که فعل یا ترک فعلی را جرم می‌سازد،می‌زداید.این اوضاع و احوال عوامل موجهه‌ جرم نامیده می‌شوند که حالت اضطرار یا ضرورت یکی از آنها است. ……………………….. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری اضطرار در لغت به معنای ناچاری و درماندگی است.گاه قانونگذار در اوضاع و
جرم پولشویی عبارت است از: 1- تحصیل،تملک،نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد. ………………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری جرم پولشویی عبارت است از: 1- تحصیل،تملک،نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد. 2- تبدیل،مبادله یا انتقال عوایدی
هرمجرمی که به موجب رای قطعی دادگاه به یکی از مجازاتهای زیر محکوم گردد تا مدت معینی ازحقوق اجتماعی محروم میگردد به عبارتی سوابق کیفری برای وی محسوب میگردد وبعدازگذشت مواعد مربوط سوابق کیفری از سجل وی حذف میشود البته باید به شعبه صادرکننده رای قطعی مراجعه واز دادگاه نامه بگیرد. (سجل در لغت به‌ معنی عهدنامه، نامه احکام، نامه‌ای که قاضی در آن صورت دعاوی و حکم و اسناد را نویسد) ………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب
آیا صدای ضبط شده میتواند جز دلایل قانونی در دادگاه مورد استفاده قرار گیرد؟ با امعان نظر به اینکه دلایل اثبات دعوی در قانون جمهوری اسلامی ایران مشخص و از جمله شهادت ، اقرار، اسناد رسمی ( اسناد عادی نیاز به اثبات در دادگاه دارد) سوگند نام برد البته اماره که اوضاع و احوالی که برای قاضی نسبت  ……………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری آیا صدای ضبط شده میتواند جز دلایل قانونی در دادگاه مورد استفاده قرار
قسامه: که در واقع همان {قسم خوردن} است در موارد {قتل} کاربرد دارد. وقتی که قاضی ظن به قاتل بودن شخص دارد و دلیل و یا مدرک قطعی یا یقینی ندارد ………….. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری قسامه: که در واقع همان {قسم خوردن} است در موارد {قتل} کاربرد دارد. وقتی که قاضی ظن به قاتل بودن شخص دارد و دلیل و یا مدرک قطعی یا یقینی ندارد در اینجا اصطلاحا گفته می شود که مورد از موارد لوث است و
در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران، کودکان و زنان مورد حمایت می‌باشند و به استناد ماده 618 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات متعرضین و مزاحمین به حبس و شلاق محکوم می‌شوند ……………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری   در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران، کودکان و زنان مورد حمایت می‌باشند و به استناد ماده 618 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات متعرضین و مزاحمین به حبس و شلاق محکوم می‌شوند بر اساس قانون هرکس در معابر عمومی یا
هیچ کس حق ندارد که به صورت غیر مجاز از مرزهای کشور خارج شود و هر کس دیگری را به طور غیر مجاز از مرز عبور دهد و یا موجبات عبور غیر مجاز دیگران را تسهیل یا فراهم نماید ،طبق ماده 1قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور مجرم و به یکی از کیفرهای ذیل محکوم خواهد شد ………………………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری هیچ کس حق ندارد که به صورت غیر مجاز از مرزهای
ماده 31-دانش آموزان دانشسراها و دانش آموزان چهار ساله آخردوره متوسطه و هنرآموزان هنرستانها وآموزشگاههای فنی و حرفه ای که ارزش تحصیلی دیپلم آنها از طرف مراجع صلاحیت دار معادل متوسطه کامل شناخته شده تحصیل نمایند و دانشجویان وهنرجویان ودانشگاهها و موسسات آموزش عالی اگر در حیت تحصیل به سن مشمولیت برسند تا زمانیکه به تحصیلات خود ادامه می دهنداز اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود.  …………………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده 31-دانش آموزان دانشسراها
ماده 38-مشمولان خدمت وظیفه عمومی از نظر وضع عمومی از نظر وضع مزاجی و استعدادجسمی و روانی به چهاردسته بشرح زیر تقسیم میشوند: 1-کسانی که از نظر جسمی ء روانی سالم و قادر به انجام خدمت هستند………………………….   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده 38-مشمولان خدمت وظیفه عمومی از نظر وضع عمومی از نظر وضع مزاجی و استعدادجسمی و روانی به چهاردسته بشرح زیر تقسیم میشوند: 1-کسانی که از نظر جسمی ء روانی سالم و قادر به