مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

قانون آیین دادرسی کیفری

ماده پنج هرکس تریاک و دیگر موادمخدر مذکور در ماده 4 را خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین ماده به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود: 1. تا پنجاه گرم، تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق …………………………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده پنج هرکس تریاک و دیگر موادمخدر مذکور در ماده 4 را خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کند با
ماده یک اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود. 1. کشت خشخاش و کوکا مطلقاً و کشت شاهدانه به منظور تولید موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی. 2. وارد کردن، ارسال، صادر کردن، تولید و ساخت انواع موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی. 3. نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفاء، ترانزیت، عرضه و فروش موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی. ………………………….. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده یک اعمال زیر جرم است و مرتکب