مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

ثبت شرکت درکیش- ضوابط ثبت شرکت‎ها و مالکیت‎ هاى صنعتى و معنوى در مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى جمهورى اسلامى ایران- فصل 2| بهترین وکیل| مشاوره ثبت شرکت

فصل دوم: ایجاد و وظایف واحد ثبتى
ماده ۲ ـ سازمان هر منطقه به منظور انجام امور ثبتى شرکت‎‌ها و مالکیت‎ هاى صنعتى و معنوى در آن منطقه، واحدى را به نام واحد ثبت شرکت‎‌ها و مالکیت‎ هاى صنعتى و معنوى تأسیس نماید. ………………

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

فصل دوم: ایجاد و وظایف واحد ثبتى
ماده ۲ ـ سازمان هر منطقه به منظور انجام امور ثبتى شرکت‎‌ها و مالکیت‎ هاى صنعتى و معنوى در آن منطقه، واحدى را به نام واحد ثبت شرکت‎‌ها و مالکیت‎ هاى صنعتى و معنوى تأسیس نماید.
ماده ۳ ـ وظایف واحد ثبتى عبارتند از:

۱ ـ ۳ـ ثبت شرکت‎‌ها و مؤسسات غیرتجارى ایرانى و خارجى

۲ـ ۳ـ ثبت علائم و اسامى تجارى و صنعتى

۳ ـ ۳ ـ ثبت اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتى

۴ ـ ۳ ـ ثبت دفا‌تر تجارى بازرگانان

۵ ـ ۳ ـ پلمب دفا‌تر تجارى و غیرتجارى واقع در حوزه هر منطقه

۶ ـ ۳ ـ ثبت بانک‎‌ها و مؤسسات اعتبارى با رعایت آیین‎نامه اجرایى عملیات پولى و بانکى در مناطق آزاد

۷ ـ ۳ ـ ثبت شرکت‎هاى بیمه طبق مقررات حاکم در مناطق آزاد

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

[/block]

به این مقاله امتیاز دهید