مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

حصر وراثت| وکیل ارث

حکمی است که بعد ازفوت مورث حسب تقاضای احد یا تمامی ورثه بعد از طی تشریفات قانونی لازم ازطرف مرجع قضایئ صادر می شود …………………..

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

حکمی است که بعد ازفوت مورث حسب تقاضای احد یا تمامی ورثه بعد از طی تشریفات قانونی لازم ازطرف مرجع قضایئ صادر می شود و در آن ضمن اشاره به فوت مورث وتاریخ ومحل آن تعداد و مشخصات کامل ورثه متوفی درآن به وضوح قید و نیز میزان سهم الارث آنها بر طبق قانون ارث تعیین می شود.

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

به این مقاله امتیاز دهید