مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

قانون چه می‌گوید وقتی؛ زوجه غایب می‌گردد|وکیل نفقه|وکیل امور خانواده

گاهی در مراجعه به دادگاههای خانواده در دعاوی مطروحه دیده می شود مردی از غیبت طولانی همسر خود شاکی بوده و تقاضای طلاق و عدم مهریه یا نفقه دارد.…………….

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

گاهی در مراجعه به دادگاههای خانواده در دعاوی مطروحه دیده می شود مردی از غیبت طولانی همسر خود شاکی بوده و تقاضای طلاق و عدم مهریه یا نفقه دارد.
باید دید قانون برای حمایت از مردی که همسر او برای مدتی غایب شده باشد چه حمایتی در نظر گرفته است.
در پاسخ باید گفت در گذشته هرگاه زوجه کسی مفقود‌الاثر می‌شد قانون حمایت از خانواده تشریفات و ضوابط خاصی برای طلاق او مقرر داشت. اما با توجه به نسخ قانون فوق و اصلاح ماده 1133 قانون مدنی که طلاق را در اختیار مرد قرار داده است، زوج می‌تواند از همسر مفقود شده خود جدا شود. لیکن مواد 26 و 28 قانون جدید حمایت، رویه‌ی خاصی را برای جدا شدن زوجین در نظر گرفته است. در ماده 26 این قانون آمده است: “ثبت طلاق و سایر اسباب انحلال نکاح در دفاتر رسمی صرفاً پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه با گواهی مراکز مشاوره خانواده مبنی بر توافق زوجین بر طلاق مجاز می‌باشد.”
و در ماده 28 آمده است: “در صورتی که طلاق صرفاً به درخواست مرد باشد، دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، دادخواست صدور حکم الزام به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق تقدیم دادگاه می‌شود.”
با توجه به مواد مذکور، مرد بایستی ابتدا با مراجعه به دادگاه خانواده، مفقود بودن زوجه را اثبات نماید و گواهی عدم امکان سازش را بدست آورد. بعد از صدور گواهی عدم امکان سازش با توجه به ماده 33 قانون مذکور، زوج باید حداکثر تا سه ماه برای ثبت طلاق به دفترخانه ثبت طلاق مراجعه نماید. در غیر اینصورت گواهی عدم امکان سازش از درجه اعتبار ساقط است.
ماده33 قانون حمایت از خانواده مصوب سال1391 بیان می‌کند: “مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر طلاق، سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای می‌باشد. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود و یا طرفی که آن را به دفتر طلاق تسلیم نموده است، ظرف مهلت سه ماه از تاریخ تسلیم در دفتر حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه ننماید، از درجه اعتبار ساقط است.”
در رابطه با نفقه هم باید گفت با توجه به ماده 1108 قانون مدنی در مدت زمانی که زوجه غائب بوده است هیچ نفقه‌ای به او تعلق نمی‌گیرد.
اما در رابطه با مهریه با عنایت به ماده 1082 قانون مدنی به مجرد عقد زن مالک مهر می‌شود و غیبت او پس از آن موجب زائل شدن مالکیتش نمی‌گردد.

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

مطالب مرتبط

نکاح و تعریف و انواع آن

ثبت ازدواج دائم

مواردی از ازدواج که موجب مجازات می شود

تخفیف مجازات عدم ثبت نکاح

الزام به ثبت ازدواج دائم

نفقه فرزند

نفقه زن پس از مرگ همسریا طلاق همسر

آیا زوجه در عقد منقطع می تواند ادعای عسر و حرج نماید؟

نفقه پدر و مادرو اجداد|وکیل نفقه||وکیل طلاق|وکیل خوب|آدرس وکیل|وکیل پایه یک دادگستری
شرایط تعلق نفقه به اقارب|وکیل نفقه|نفقه|وکیل خوب|وکیل پایه یک دادگستری

به این مقاله امتیاز دهید