مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

متن وکالت رسمی در طلاق از طرف زوج به زوجه _ وکیل طلاق _ وکیل مهریه

متن وکالت رسمی در طلاق از طرف زوج به زوجه

متن وکالت رسمی در طلاق از طرف زوج به زوجه بشرح زیر است:برای مشاوره حتما با یک  وکیل طلاق مشورت کنید.

نام و نشانی موکل: آقای…….

نام و نشانی وکیل: خانم……..

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

متن وکالت رسمی در طلاق از طرف زوج به زوجه بشرح زیر است:

نام و نشانی موکل: آقای…….

نام و نشانی وکیل: خانم……..

مورد وکالت: مراجعه به هریک از محاکم صالحه قضایی و تقدیم دادخواست اعم از توافقی و غیره و تقاضا و اخذ گواهی عدم امکان سازش و شرکت در جلسات تا اخذ رای سپس مطقه نمودن خانم ……از زوجیت آقای……..هر قسم اعم از بائن، رجعی، خلع یا مبارات با هر شرط و قرار و به هر طریق اعم از قبول بذل نفقه و بذل عین مهریه یا معادل آن یا کمتر یا بیشتر از مهریه و با هر شرط ضمن عقد، اسقاط حق تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای دادگاه و روشن نمودن تکلیف فرزندان خردسال اعم از قبول یا رد سرپرستی و امضای سند طلاق و ثبت دفتر و اجرای صیغه طلاق و با حق دادن وکالت جهت اجرای صیغه و با حق توکیل به وکلای دادگستری.

حدود اختیارات: وکیل مرقوم در انجام تشریفات مورد وکالت با حق توکیل غیر دارای اختیار می باشد و موکل باقراره ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل و ضم امین و وکیل دیگر را از خود سلب و ساقط نمود.

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

مطالب مرتبط

مراحل طلاق توافقی                                                                                                           تفکیک اموال زن و مرد بعد از طلاق

جهیزیه زن پس از طلاق                                                                                               طلاق وشرایط پرداخت اجرت المثل به زن

گواهی عدم امکان سازش                                                                                                   حق طلاق زن به خاطر ضرب و شتم مرد

چه زنانی عده ندارند؟                                                                                                         طلاق توافقی چیست؟                                                                                                  

12شرط برای حق طلاق زن                                                                                                  همه چیز درباره طلاق

[/block]

به این مقاله امتیاز دهید