مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

موانع حضانت در قانون مدنی ایران | وکیل حضانت

پدر ومادر ازهرکسی به فرزند خود دلسوزترهستند واین حق والدین است که از کودک بدرستی نگهداری کنند اما ممکن است بر اثر اتفاق وسلب یک صفت این حق از والدین سلب شود و والدین دیگر صلاحیت نگهداری ازکودک را نداشته باشند.اما باید به این نکته توجه کرد که اگرصفتی باشد که  مانع از حضانت شود ………………………..

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

پدر ومادر ازهرکسی به فرزند خود دلسوزترهستند واین حق والدین است که از کودک بدرستی نگهداری کنند اما ممکن است بر اثر اتفاق وسلب یک صفت این حق از والدین سلب شود و والدین دیگر صلاحیت نگهداری ازکودک را نداشته باشند.اما باید به این نکته توجه کرد که اگرصفتی باشد که  مانع از حضانت شود و آن صفت رفع شود والدین هر بار حق نگهداری فرزند خود را دارند موانع اعمال حق حضانت درقانون مدنی این صورت است ماده ی1173برخی از این صفات را به این صورت برشمرده است.

1) اعتیاد زیان آور به الکل ومواد مخدر و قمار
2) اشتهاربه فساد اخلاقی وفحشا
3) ابتلابه بیماری روانی یاتشخیص پزشک قانونی
4) سوءاستفاده ازطفل یااجباراو به ورود درمشاغل ضد اخلاقی مانند فساد فحشا تکدی گری و قاچاق
5) تکرار ضرب وجرح خارج از متعارف
اما صفات دیگری نیز وجود داردکه مانع اعمال حق حضانت می شود مانند جنون:هر گاه مادر که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون است حضانت باپدر خواهد بود .واگر پدری که حضانت طفل با اوست دچار جنون شود حق حضانت با مادر است .
ازدواج مادر:در صورتی که پدر زنده باشد و مادرازدواج کند مطابق ماده ی1170ق م حق حضانت مادر از بین می رود واین حق به پدر واگذار می شود.
عدم مراقبت از کودک :کودک نیاز به تربیت صحیح وآموزش دارد واگر مادر ویا پدرازکودک بدرستی مراقبت نکند حق حضانت از اوسلب خواهد شد.
مطابق ماده ی 1173 ق م:هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند.
بیماری مسری صعب العلاج :اما اگر هر یک از والدین دچار بیماری مسری باشد که جسم کودک را دچاربیماری کند وکودک دچار مشکل متعدد در زندگی شود برای حفظ حیات کودک باید حضانت  از انها سلب شود و کودک نزد کسی پرورش یابد که از سلامت جسمانی برخوردار باشد .
مطابق ماده 1174ق م در صورتی که به علت طلاق یا هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشد هر یک از ابوین که طفلکه طفل تحت حضانت امر نیست حق ملاقات طفل دارد تعیین زمان ومکان و سایر جزئیات مربوط در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است حق ملاقات محضر به پدرو مادر نیست در هر مورد که دادگاه ملاقات طفل با سایر خویشان ضروری یا مفید تشخیص دهد می تواند در این زمینه رای مقتضی  را صادر نمایدموارد سقوط حق حضانت :
الف) جنون : مطابق مادر 1170 قانون مدنی «اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود یا … » پس می توان دریافت که حق حضانت تا زمانی است که هر یک از والدین سالم باشند و قدرت اعمال حق را داسته باشند. بنابراین در صورت حدوث جنون یا هر عاملی که قادر به اعمال حق و نگهداری اطفال نباشد این حق ساقط می شود و دیگری آن را بدست می آورد.
ب ) ازدواج مجدد : قبلاً ذکر کردیم که ازدواج مجدد مادر در حالت فوت پدر باعث اسقاط حق حضانت مادر نمی گردد اما زمانی که بعد از طلاق باشد و مادر ازدواج مجدد بنماید مطابق ماده 1170 ق.م حضانت مادر ساقط می شود و به پدر انتقال پیدا می کند .
ج) کفر : این مورد در قانون به آن تصریح نشده است . اما باید آن را به یکی از موارد سقوط حضانت دانست مثلاً اگر مرد مسلمانی با زن یهودی ازدواج کند و بعد از بچه دار شدن از هم جدا شوند حضانت با پدر است نه با مادر .
د) انحطاط اخلاقی و ناتوانی در نگهداری طفل : ماده 1173 ق.م مقرر داشته که (هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد ، محکمه می تواند با تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای مدعی العموم ، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند. با بررسی این ماده می توان دو فرضیه را در این رابطه ارائه نمود:
1 – در صورتی که به علت طلاق یا علل دیگر ، ابوین طفل در یک منزل زندگی نکنند و در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی کسی که طفل تحت حضانت اوست ، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد ، در این فرض دادگاه طفل را از او گرفته و به دیگری می سپارد زیرا به دستور ماده 1168 حضانت طفل هم حق وهم تکلیف ابوین است پس هرگاه در یکی از ابوین که حق اولویت دارد ، عللی موجود باشد که نتواند از طفل نگهداری کند ، دیگری عهده دار آن خواهد شد.(صادقی )
2- درصورتی که ابوین طفل با هم زندگی می کنند و در اثر انحطاط اخلاقی آنان صحت جسمانی و تربیت طفل در معرض خطر باشد مثلاً مادر طفل ولگرد و لاابالی باشد و طفل را آزاد گذارد یا پدر ، مردی عیاش باشد که در مجالس و محافل ناشایست طفل را با خود همراه ببرد و به تربیت او بپردازد و دیگری هم نتواند از این کار وی ممانعت کند، دادگاه آنچه را که به مصلحت طفل باشد انجام می دهد مانند سپردن طفل به دیگری ، تعیین سرپرست برای او یا نظارت کسی برای نگهداری او
و … (صادقی)

نتیجه گیری :
با توجه به مطالب مذکور به طور خلاصه می توان نتیجه گرفت :
حق حضانت برای مادر حق و برای پدر هم حق و هم تکلیف است
مادر برای حضانت پسر تا 2 سال و دختر تا 7 سال نسبت به پدر مقدم است (1)البته با مد نظر قرار دادن معیارهای مرقوم در ماده 1173
در صورت زندگی مشترک هر دو به سرپرستی کودک الزام شده اند ، در صورت فوت یکی از آن دو دیگری (زنده) بر دیگران مقدم و در صورت فوت هر دو جد پدری بر دیگران تقدم اعمال حق حضانت رادارند .
در صورت جدایی و متارکه حضانت مادر در اولویت قرار دارد اینکه با معیارهای منعکس در ماده 1173 ، حضانت مادر سلامت جسمی و تربیت کودک را به مخاطره اندازد .

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

مطالب مرتبط       

حضانت کودک پس از طلاق                                                                                                      
حق ملاقات والدین با فرزند
شرایط حضانت طفل پس از فوت پدر                                                                                               
فرزند ازدواج موقت متعلق به چه کسی است؟
استرداد فرزند مشترک|وکیل حضانت|وکیل قیومیت|وکیل خوب دادگستری|وکیل پایه یک دادگستری|سایت وکیل
ملاقات طفل قبل از طلاق|وکیل حضانت|وکیل طلاق|وکیل خانواده|وکیل خوب

به این مقاله امتیاز دهید