مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

نمونه دادخواست تقسیم ترکه …………….. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری برگ دادخواست به دادگاه عمومی مشخصات طرفین نام نام خانوادگى نام پدر شغل   محل اقامت شهر – خیابان -کوچه –  شماره –پلاک خواهان           خوانده           وکیل یا نماینده قانونى         […]

ما در این مقاله...
امتیاز شما به این مقاله؟!

نمونه دادخواست تقسیم ترکه ……………..

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

 

محل اقامت

شهر – خیابان -کوچه –  شماره –پلاک

خواهان

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

وکیل یا نماینده قانونى

 

 

 

 

 

تعیین خواسته وبهای آن

تقسیم ترکه به انضمام کلیه خسارات قانونی

دلایل ومنضمات دادخواست

کپی مصدق : 1-گواهی انحصار وراثت شماره        صادره از شعبه      دادگاه عمومی ” نام شهرستان “2- عندالاقتضا و جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری3- ” مدرک مورد نیاز دیگر “

ریاست محترم مجتمع قضایی ” نام شهرستان محل اقامت متوفی “

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

 شادروان     فرزند      مورث قانونی در تاریخ   در محل اقامت دائمی خود در      در گذشته اند و اینجانب      به شماره شناسنامه      و خوانده/ خواندگان به ترتیب به شماره‌های شناسنامه      ورثه حین الفوت می باشیم که گواهی انحصار وراثت صادره به شماره      مورخ   صادره از شعبه ” شماره و نام شهرستان”مستند قانونی وراثت می باشد. نظر به اینکه ما ترک فیمابین ورثه تقدیم نگردیده است فلذا صدور حکم بر تقسیم ماترک فیمابین ورثه  به استناد 300 و 317 قانون امور حسبی مورد استدعاست. در صورتیکه ماترک قابل تقسیم نباشد صدور دستور فروش و تقسیم ثمن حاصله فی مابین ورثه بر اساس حصه های قانونی مندرج در گواهینامه انحصار وراثت فوق الذکر به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی مورد استدعاست.

 

محل امضاء – مهر – انگشت

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

 

امتیاز شما به این مقاله؟!

متن سربرگ خود را وارد کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

متن سربرگ خود را وارد کنید