مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

اسفند 30, 162

مراحل تشکیل شرکت تضامنی : شاید شما هم عنوان شرکت تضامنی را روی سردر مغازه‌های صرافی دیده‌ باشید، خوب است بدانید که این قالب برای آن دسته از فعالیت‌های تجاری مفید است که صاحبان آن می‌خواهند اعتماد دیگران را به خود جلب کنند. به طور کلی در شرکت تضامنی حداقل ۲ نفر حضور دارند که این شرکت را تشکیل می‌دهند و پذیرفته‌اند که مسئولیت تضامنی داشته باشند. بنابراین در صورتی که …………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری
تخلفات اداری به قرار زیر است: 1- اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری. 2- نقض قوانین و مقررات مربوط. 3- ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل. ………………….. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری تخلفات اداری به قرار زیر است: 1- اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری. 2- نقض قوانین و مقررات مربوط. 3- ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر
1. استشهاد: دعوت به شهادت در ورقه عادی یا رسمی را گویند. 2. استعداء: اقامه دعوی را گویند. ………………   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری  استشهاد: دعوت به شهادت در ورقه عادی یا رسمی را گویند استعداء: اقامه دعوی را گویند. استعفا: عملی که به موجب آن شخصی که در موسسه دولتی یا ملتی یا وابسته به دولت سمتی را دارا می‌باشد تقاضای ترک آن سمت را می‌نماید. استعمال: در حقوق اداری اسلام به معنی استخدام به
1. آیین دادرسی: اسم مجموعه‌ای است از مقررات که به منظور رسیدگی به مرافعات یا شکایات یا درخواست‌های قضایی وضع و بکار میرود. 2. آئین دادرسی مدنی: رشته‌ای از حقوق داخلی هر ملت که از سازمانهای قضایی و قواعد راجع به دعاوی مدنی بحث می‌کند. …………..   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری  آیین دادرسی: اسم مجموعه‌ای است از مقررات که به منظور رسیدگی به مرافعات یا شکایات یا درخواست‌های قضایی وضع و بکار میرود. آئین دادرسی مدنی:
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری   نکته۶۱: شرکت زمانی تشکیل می شود که سهم الشرکه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی توسط کلیه شرکا تقویم و تسلیم شود ، در صورت عدم رعایت این امر شرکت باطل است اما شرکا حق استناد به این بطلان را در مقابل اشخاص ثالث ندارند. نکته۶۲: هر گاه صدور برات از ناحیه شرکت باشد، شرکت مسئول است مگر اینکه مدیر از حدود اختیارات تفویض شده در اساسنامه تجاوز کند که
مدارک لازم برای تقدیم دادخواست : 1- دادخواست 2- استشهادیه محضری 3- کپی برابر اصل شده شناسنامه وراث  ………………………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری مدارک لازم برای تقدیم دادخواست : 1- دادخواست 2- استشهادیه محضری 3- کپی برابر اصل شده شناسنامه وراث 4- رسید گواهی مالیاتی (مالیات بر ارث ) اسامی کلیه وراث می بایست در فرم مخصوصی که توسط دادگستری در اختیار متقاضیان قرار می گیرد نوشته و توسط 2 نفر از اشخاصی که وراث و