مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

فروردین 2, 781

دیه گوش و دیه شنوایی هر کدام به طور جداگانه بیان می گردد : دیه گوش 1 – از بین بردن دو لاله گوش ، دیه کامل و از بین بردن هریک از آنها نصف دیه کامل دارد ، از بین بردن نرمه هر گوش ، موجب یک ششم دیه کامل است . …………………….    مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری دیه گوش و دیه شنوایی هر کدام به طور جداگانه بیان می گردد :   دیه گوش 1 –
دیه دنده و دیه ترقوه به شرح زیر می باشد : 1 – دیه شکستن هریک از دندههای محیط به قلب که از آن حفاظت می کند، یک چهلم دیه کامل و دیه شکستن هر یک از دنده های دیگر، یک صدم دیه کامل میباشد. …………………………..   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری دیه دنده و دیه ترقوه به شرح زیر می باشد : 1 – دیه شکستن هریک از دندههای محیط به قلب که از آن حفاظت می کند،
دیه چشم ، دیه پلک و دیه بینایی ، هر کدام به طور جدا گانه بیان می گردد : دیه چشم : 1 – در آوردن و یا از بین بردن دو چشم بینا دیه کامل و هر یک از آنها نصف دیه دارد ، چشم هایی که بینایی دارند در این حکم یکسانند هر چند …………..   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری دیه چشم ، دیه پلک و دیه بینایی ، هر کدام به طور جدا گانه
1- درشکستگی عضوی که دارای دیه مقدر است، چنانچه پس از جنایت به گونه ای اصلاح شود که هیچ عیب و نقصی در آن باقی نماند، چهار بیست و پنجم دیه آن عضو ثابت است و چنانچه با عیب و نقص اصلاح شود یا برای آن عضو دیه مقدری نباشد، ارش ثابت است مگر در مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده باشد. ……………………   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری 1- درشکستگی عضوی که دارای
مزاحمت تلفنی عبارت است از اینکه کسی با استفاده از تلفن یا سایر وسایل مخابراتی، بدون دلیل، ضمن اشغال خط تلفن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی، موجبات اذیت و آزار و سلب آسایش طرف دیگر را فراهم کند مثل اینکه در نیمه‌شب کسی با به صدا در آوردن زنگ تلفن دیگری او را از خواب بیدار کند و آرامش او را بر هم زند. ………………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری مزاحمت تلفنی عبارت است از اینکه
شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات شرکت است. بنابراین در شرکت با مسئولیت محدود، شرکا تاجر نبوده و مستقیماً مسئولیتی در امور شرکت ندارند و مانند شرکت سهامی، مسئولیت آنها ………….. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است
موضوع تخفیف در مجازات‌ از جمله موضوعاتی است که در دوره‌های مختلف روند متفاوتی را طی کرده است و در قوانین کیفری ما،  مقرراتی راجع به تخفیف مجازات دیده می‌شود. قانونگذار برای مجازات تطوراتی را در نظر گرفته است از قبیل تخفیف مجازات، تعلیق مجازات، تشدید مجازات و سقوط مجازات که توجه به هر یک از این دگرگونی‌ها در راستای دستیابی به هدف مورد نظر نقش مهمی در صدور رأی عادلانه دارد. ………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب
در امر حقوقی خسارت چند نوع است به عنوان مثال : 1 – خسارت دادرسی که شامل هزینه دادرسی ( ابطال تمبر دادرسی، حق الوکاله وکیل، هزینه کارشناسی، هزینه تحقیقات محلی و…. ) و یا بطور کلی هر هزینه ای که برای اثبات دعوا و یا دفاع در دعوا لازم بوده است .( ماده 71 قانون ایین دادرسی مدنی ) …………………..   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری در امر حقوقی خسارت چند نوع است به عنوان مثال
سهم: حصه شریک در مال الشرکه سهو: غفلت از چیزی بطوری که با کوچکترین یادآوری متنبه گردد. هر سهوی اشتباه است ولی هر اشتباهی سهو نیست. ……………….   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری سهم: حصه شریک در مال الشرکه سهو: غفلت از چیزی بطوری که با کوچکترین یادآوری متنبه گردد. هر سهوی اشتباه است ولی هر اشتباهی سهو نیست. (ش) شارع: قانونگذار و مقنن شاکی‌کسیکه از دست دیگری به یکی از مقامات رسمی مرجع شکایت، تظلم شفاهی