مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

مرداد 11, 1394

دیه دندانها به شرح زیر می باشد : 1 – از بین بردن تمام دندان های دائم بیست و هشتگانه دیه کامل دارد که به ترتیب زیر توزیع می شود  : الف – دندان های جلو که عبارتند از : پیش ، چهارتایی و نیش که از هر کدام دو عدد در بالا و دو عدد در پایین میروید و جمعاً دوازده عدد است. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری دیه چیست؟ دیه یا همان خون بها از
دیه بینی و دیه بویایی هر یک به شرح زیر می باشد : دیه بینی 1 – قطع کردن و یا از بین بردن تمام بینی یا نرمه ای که پایین استخوان بینی است دیه کامل دارد ، از بین بردن تمام نرمه با تمام یا مقداری از استخوان بینی در صورتی که در یک دفعه باشد ، موجب دیه کامل است لکن اگر نرمه بینی در یک دفعه و تمام یا مقداری از استخوان بینی در ……………………   مشاوره
– دیه سقط جنین به ترتیب ذیل است: الف – نطفه ای که در رحم مستقر شده است، دو صدم دیه کامل ( 2 درصد ) ب – علقه که در آن جنین به صورت خون بسته درمی آید، چهار صدم دیه کامل ( 4 درصد ) …………     مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری – دیه سقط جنین به ترتیب ذیل است: الف – نطفه ای که در رحم مستقر شده است، دو صدم دیه کامل
تعریفی که حقوقدانان از واژه تقسیم بیان نموده اند عبارت است از تفکیک حصه هریک ازشرکای ملک مشاع معین از طریق تراضی شرکا یا از طبق حکم دادگاه در صورتیکه بین شرکا تراضی واقع نشود یا برخی از شرکا غایب مفقودالاثر یا محجور باشند. ……………….. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری تعریفی که حقوقدانان از واژه تقسیم بیان نموده اند عبارت است از تفکیک حصه هریک ازشرکای ملک مشاع معین از طریق تراضی شرکا یا از طبق حکم
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری  تعریف عقد یا قرارداد یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند که مورد توافق انها باشد . یکی از شایع ترین عقود عقد بیع است. جالب این است بدانیم در عقد بیع کافی است گفته شود خریدم و فروختم به محض گفتن این الفاظ عقد واقع میشود و اثر خود را که انتقال مالکیت است میگذارد.نتیجه این که اگر بعداز عقد قیمت مال کم یا