مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

مرداد 17, 1394

دیه گردن ، دیه ستون فقرات ، دیه نخاع و دیه نشیمنگاه به شرح زیر می باشد : دیه گردن 1 – کج شدن و خمیدگی گردن در اثر شکستگی در صورت عدم بهبودی و باقی ماندن این حالت موجب دیه کامل و در صورت بهبودی و زوال حالت …………………..    مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری دیه گردن ، دیه ستون فقرات ، دیه نخاع و دیه نشیمنگاه به شرح زیر می باشد :   دیه گردن 1
1– زائل کردن عقل موجب دیه کامل و ایجاد نقص در آن موجب ارش است، خواه جنایت در اثر ایراد ضربه و جراحت و خواه ترساندن و مانند آن باشد. 2 – در صورتی که مجنیٌ علیه دچار جنون ادواری شود ارش ثابت است. 3 – در زوال و نقصان حافظه و نیز اختلال روانی در صورتی که به حد جنون نرسد ارش ثابت است. ……………….      مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری 1- زائل کردن عقل موجب دیه
دیه لب شامل دیه لب بالا و دیه لب پایین به شرح زیر می باشد : 1- از بین بردن دو لب ، دیه کامل و هر یک ، نصف دیه کامل دارد و دیه از بین بردن مقداری از لب به نسبت تمام لب محاسبه می شود . 2 – حدود لب بالا از نظر عرض ، مقداری است که لثه را می پوشاند و به دو روزنه و دیواره بینی متصل و طول آن همان طول دهان است
دیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می شود، به شرح ذیل است : الف – سیاه شدن پوست صورت، شش هزارم، کبود شدن آن، سه هزارم و سرخ شدن آن، یک و نیم هزارم دیه کامل است . ب – تغییر رنگ پوست سایر اعضاء، حسب مورد نصف مقادیر مذکور در بند الف است ( یعنی سیاه شده پوست سه هزارم ، کبود شدن آن یک …………………    مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری دیه صدماتی که موجب