مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

مرداد 28, 1394

با توجه به اینکه قانونگذار دلالی را تابع مقررات مربوط به وکالت دانسته است، بنابراین به دلیل جایز بودن آن، هر یک از طرفین می‌توانند آن را در هر زمان فسخ کنند. گذشته از این، قرارداد مزبور در سایر موارد پیش‌بینی شده در ماده ۶۷۸ قانون مدنی نیز خود به خود فسخ می‌شود.بنابراین در قراردادهای دلالی معمولی بحث پیرامون موارد فسخ، فایده عملی نخواهد داشت اما از آنجایی که در سطح تجارت خارجی قراردادهای دلالی معمولاً از نوع قراردادهای
با توجه به قانون تجارت و قانون راجع به دلالان، می‌توان حقوق زیر را برای دلالان برشمرد: 1- دلال می‌تواند علاوه بر شغل دلالی اشتغال به تجارت دیگری داشته باشد.  ………………..   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری با توجه به قانون تجارت و قانون راجع به دلالان، می‌توان حقوق زیر را برای دلالان برشمرد: 1- دلال می‌تواند علاوه بر شغل دلالی اشتغال به تجارت دیگری داشته باشد. 2- دلال می‌تواند در معاملاتی که واقع می‌شود، ذی‌نفع باشد.
قرارداد دلالی، عقدی جایز است؛ یعنی طرفین قرارداد (آمر و دلال) می‌توانند آن را فسخ کنند. در صورت فسخ قرارداد دلال نسبت به عملی که انجام داده یا به ترتیبی که در قرارداد قید شده است، مستحق اجرت و مخارجی که هزینه کرده است، خواهد بود.دلال جز معرفی طرفین معامله به یکدیگر وظیفه‌ای ندارد و جز با اجازه مخصوص نمی‌تواند نمایندگی یکی از طرفین را عهده‌دار باشد ………………    مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری قرارداد دلالی، عقدی
ماده‌ 7 قانون راجع به دلالان، سه نوع دلالی را پیش بینی کرده است: 1-  برای معاملات ملکی. 2- برای معاملات تجاری. …………….   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده‌ 7 قانون راجع به دلالان، سه نوع دلالی را پیش بینی کرده است: 1-  برای معاملات ملکی. 2- برای معاملات تجاری. 3- برای خواروبار و سایر امور شهری. شخص می‌تواند در رشته‌های مختلف دلالی کند اما باید برای هر یک از آنها، پروانه جداگانه اخذ کند. دلال