مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

مهر 27, 1394

حضانت عبارت از اقتداری که قانون جهت نگهداری و تربیت کودک به پدر و مادر ایشان اعطا نموده لیکن طبق قاعده عمومی در برابر هر حقی ، تکلیفی نهاده شده و گاهی این تکلیف ناظر به اجرای موضوع حق است و در پاره ای موارد نیز تکلیفی که در برابر حق ایجاد شده در احترام به آن و خودداری از تجاوز به حق خلاصه می شود. ……………..   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری حضانت عبارت از اقتداری که قانون
با ملاحظه ی متن قانون ماده ی مذکور خواهیم فهمید که حق و تکلیف لازم و ملزم یکدیگرند و در واقع به هم آمیخته شده است لذا حقوق پدر و مادر وسیله ای است برای اجرای تکالیف آنان. فلذا حق پدر و مادر در مورد حضانت از لوازم تکلیف آنها می باشد۳ . و مبنای همان حضانت نیز حمایت از کودک است …………………………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده ی ۱۱۶۸ از قانون مدنی حکایت از این دارد
حضانت کودک تنها حق پدر و مادر نیست لذا نوعی وظیفه ی اخلاقی و اجتماعی نیز هست و اگر کودک یا طفل به لحاظ بد رفتاری مشارالیه ضرر جانی ببیند شخصی که حضانت او را متقبل شده مسئول خواهد بود و همان فرد، مسئول تمامی خساراتی است که از سوی فرزندان آنان (طفل) به دیگران وارد می گردد ………………………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری حضانت کودک تنها حق پدر و مادر نیست لذا نوعی وظیفه ی اخلاقی و
واگذاری حضانت فرزند پسر به مادر بدون تأمین نفقه واقعا ستمی جدید بر مادران است اصلاحیه ماده ۱۱۶۹ و واگذاری حق حضانت فرزند پسر تا سن ۷ سالگی به مادر بازتابهای مختلفی را در جامعه داشته است و به نظر می‌رسد در آینده نزدیک نیز باید شاهد بازتابهای بیشتری هم باشیم. ……………….. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری واگذاری حضانت فرزند پسر به مادر بدون تأمین نفقه واقعا ستمی جدید بر مادران است اصلاحیه ماده ۱۱۶۹ و واگذاری حق حضانت فرزند پسر
در زمان طلاق دادگاه در مورد این که حضانت طفل به عهده پدر قرار گیرد یا مادر عهده‌دار آن شود، تصمیم لازم را اتخاذ می‌کند و درباره نحوه ملاقات و زمان و مکان آن نیز اظهار نظر و تعیین تکلیف می‌نماید. چنانچه این موارد در حکم دادگاه لحاظ نشده باشد. هر یک از پدر و مادر می‌تواند ………………….. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری در زمان طلاق دادگاه در مورد این که حضانت طفل به عهده پدر قرار
طلاق ، رابطه زن و شوهری را از میان می‌برد ؛ اما رابطه پدر و فرزندی یا مادر و فرزندی را از بین نمی‌برد. این ارتباطی دایمی و ابدی است و بنابراین هیچ کس نمی‌تواند پدر یا مادر را از ملاقات با فرزندش منع کند. به این جهت است که طبق قانون نمی‌توان بدون اجازه طرف مقابل ،  ………………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری طلاق ، رابطه زن و شوهری را از میان می‌برد ؛ اما رابطه
چنانچه زن و شوهر قبل از طلاق به دلایلی که قبلاً گفته شد، جدا از یکدیگر زندگی کنند (برای مثال زن به لحاظ عدم تأمین جانی یا شرافتی در منزل جداگانه به سر برد و طفل همراه پدر زندگی کند) مادر می‌تواند فرزند خود را ملاقات نماید و اگر در این باره توافق حاصل نشود، ……………………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری چنانچه زن و شوهر قبل از طلاق به دلایلی که قبلاً گفته شد، جدا از یکدیگر
پدر بعنوان سرپرست خانواده بر فزرندان خود ولایت دارد حق ولایت این حق را به پدر میدهد تا زمانیکه فرزند چه دختر چه پسر تا رسیدن به سنی که خود به شخصه بتوانند بر سرنوشت مالی یا غیرمالی خود تصمیم گیری نمایند از طرف ایشان تصمیم گیری نماید و نماینده قانونی ایشان باشد…………….. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری پدر بعنوان سرپرست خانواده بر فزرندان خود ولایت دارد حق ولایت این حق را به پدر میدهد تا زمانیکه