مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

خرداد 30, 1395

ماده ۱۳۰۶: حذف شده است. ماده ۱۳۰۷: حذف شده است. ماده ۱۳۰۸: حذف شده است. ماده ۱۳۰۹: در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده، دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی‌گردد. …………………….. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده ۱۳۰۶: حذف شده است. ماده ۱۳۰۷: حذف شده است. ماده ۱۳۰۸: حذف شده است. ماده ۱۳۰۹: در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه
ماده ۳۴۸ – جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف – ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه . ب – ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود . ج – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی . ……………………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده ۳۴۸ – جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف – ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه . ب – ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود . ج – ادعای عدم توجه