مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

خرداد 31, 1395

ماده ۱ ـ  به نیرو ی مقاو مت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده می شود همانند ضابطین قوه قضائیه هنگام برخورد با جرائم مشهود در صورت عدم حضور ضابطین دیگر و یا عدم اقدام به موقع آنها و یا اعلام نیاز آنان به منظور جلوگیری از امحاﺀ آثار جرم و فرار متهم و تهیه و  ارسال گزارش به مراجع قضائی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند. ………………….. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده ۱
ماده ۷۷۱: رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند. ماده ۷۷۲: مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می‌گردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست. ……………………. block border=”5px solid #A30970″ padding=”10px 15px”] مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده ۷۷۱: رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به
ماده ۷۳۴: کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند. متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر رامکفول‌له می‌گویند. ماده ۷۳۵: کفالت به رضای کفیل و مکفول‌له واقع می‌شود. ………………………….. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده ۷۳۴: کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند. متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف
ماده ۷۲۴: حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه‌ی مدیون به ذمه‌ی شخص ثالثی منتقل می‌گردد. مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال‌علیه می‌گویند. ماده ۷۲۵: حواله محقق نمی‌شود مگر با رضای محتال و قبول محال‌علیه. ……………………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده ۷۲۴: حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه‌ی مدیون به ذمه‌ی شخص ثالثی منتقل می‌گردد. مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال‌علیه
ماده ۹۷۶ اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می‌شوند: ۱- کلیه‌ی ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آن‌ها مسلم باشد. تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آن‌ها مورد اعتراض دولت ایران نباشد؛ ۲- کسانی که پدر آن‌ها ایرانی است اعم از این که در ایران یا درخارجه متولد شده باشند؛ ۳- کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشند؛ …………………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده ۹۷۶ اشخاص ذیل