مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

بیمه بیکاری

شرایط و نحوه محاسبه بیمه بیکاری اعلام شد. بسیاری از کاربران در مورد بیمه بیکاری، نحوه پرداخت آن و مدت زمان استفاده از آن سوال داشتند. در این باره باید گفت که تمام مشمولان قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار هستند مشمول مقررات این قانون هستند. البته همانطور که در قانون هم آمده بازنشستگان و از کارافتادگان کلی، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری اتباع خارجی شمال این بیمه نمی شوند. طبق قانون تامین اجتماعی، بیکار
ماده 8- مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری و میزان آن به شرح زیر است: الف- مجموع مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری با احتساب دریافتی‌های قبلی براساس سابقه پرداخت حق بیمه بیکاری برای مجردان حداقل شش ماه و حداکثر سی‌ماه و متاهلان یا متکفلان حداقل 9 ماه و حداکثر 36 ماه براساس جدول زیر محاسبه می‌شود:‏ …………………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده 8- مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری و میزان آن به
ماده 1- به منظور حمایت از بیکاران غیر ارادی مشمول قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و اصلاحات بعدی آن که تابع قانون کار و مقررات خاص مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی هستند، حساب بیمه بیکاری که در این قانون «حساب» نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد.‏ ……………………….. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده 1- به منظور حمایت از بیکاران غیر ارادی مشمول قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و اصلاحات بعدی آن که تابع قانون کار و مقررات خاص
ماده ۱۴- در صورتی که در طول مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری در تعداد افراد تحت تکفل بیمه شده تغییراتی حاصل شود ،میزان مقرری وی طبق مقررات بند ب ماده ۷ قانون محاسبه و پرداخت خواهد شد. بیمه شده مکلف است تغییرات تعداد عائله خود را با ارائه مدارک مثبته به شعبه پرداخت کننده مقرری وواحد کار وامور اجتماعی محل اطلاع دهد. ………………………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده ۱۴- در صورتی که در طول مدت دریافت
وزارت کار و امور اجتماعی هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۶۹ بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی و به استناد ماده ۱۴قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶/۶/۱۳۶۹ آئین نامه اجرائی قانون مزبور را به شرح زیر تصویب نمود: ماده ۱- قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶/۶/۱۳۶۹ در این آئینامه اختصارا قانون نامیده میشود. ………………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری وزارت کار و امور اجتماعی هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۶۹ بنا به پیشنهاد
بیمه شدگان بیکاری که بیش از 50 درصد معلولیت داشته باشند و بیماران دارای حداقل50درصداز کار افتادگی با تأیید کمیسیون پزشکی صندوق، با حداقل46 سال سن و 16 سال سابقه پرداخت حق بیمه بیکاری، در صورتی که شاغل نشوند تا 4 سال می‌توانند مقرری بیمه بیکاری بگیرند و با 20 سال سابقه خدمت بازنشسته شوند. ………………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری بیمه شدگان بیکاری که بیش از 50 درصد معلولیت داشته باشند و بیماران دارای حداقل50درصداز کار افتادگی با تأیید
مقرری بیمه بیکاری در موارد زیر قطع خواهد شد: اشتغال دوباره، شرکت نکردن (بدون عذر موجه) در دوره‌های کارآموزی، نپذیرفتن شغل مربوط به مهارت او یا شغل مشابه پیشنهادی، استفاده از حقوق بازنشستگی، از کار افتادگی یا وظیفه، بازگشت به کار با دریافت مزد تمام یا بخشی از دوران بلاتکلیفی که در این صورت معادل مقرری دریافتی به صندوق بازگردانده می‌شود و دوران برخورداری به تناسب حذف و به عنوان سابقه کاری وی محاسبه خواهد شد.  ………………….. مشاوره حقوقی