مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

عسر و حرج

1-سبب و دلیل عسر وحرج می بایست در زمان درخواست طلاق وجود داشته باشد . 2- ملاک تشخیص عسر و حرج زوجه معیار شخصی است و با توجه به وضعیت مادی ، روحی و روانی شخصیت زوجه احراز می گردد.البته این امر مانع از آن نیست که در تشخیص عسر وحرج به عرف مراجعه ننماییم. …………………….   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری 1-سبب و دلیل عسر وحرج می بایست در زمان درخواست طلاق وجود داشته باشد . 2- ملاک تشخیص عسر
بدیهی است بسیاری از تکالیف با مشقت و سختی همراه است ولیکن در این قاعده سختی ومشقتی مورد نظر است ………………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری بدیهی است بسیاری از تکالیف با مشقت و سختی همراه است ولیکن در این قاعده سختی ومشقتی مورد نظر است که از حد متعارف فراتر رفته و به گونه ای باشد که عرف قادر به تحمل آن نمی باشد صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره
یکی از مصادیق قاعده نفی عسر وحرج در ادامه زندگی زوجین می باشد به گونه ای تداوم زندگی زوجین موجب ایجاد عسر وحرج برای طرفین است . البته از آنجا که بر اساس ماده 1133 قانون مدنی حق طلاق در اختیار زوج می باشد …………………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری یکی از مصادیق قاعده نفی عسر وحرج در ادامه زندگی زوجین می باشد به گونه ای تداوم زندگی زوجین موجب ایجاد عسر وحرج برای طرفین است . البته از آنجا که
عسر در لغت به معنای تنگی و دشواری است و در مقابل یسر یعنی راحتی و آسانی به کار می رود.قاعده نفی عسر وحرج از قواعد فقهی است که بر پایه ادله اربعه کتاب ، سنت ، اجماع و عقل قرار گرفته است.  1-کتاب : سوره مبارکه بقره آیه 285 و 185 ( لایکلف الله نفساً الا وسعها ) و …………………………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری عسر در لغت به معنای تنگی و دشواری است و در