مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

اداره

بطورکلی شرکتهای تجاری به دو دسته تقسیم می شود 1- شرکتهای سرمایه 2- شرکتهای اشخاص ولی قانون تجارت ایران شرکتها را به سه دسته عمده تقسیم کرده است : …………………..   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری بطورکلی شرکتهای تجاری به دو دسته تقسیم می شود 1- شرکتهای سرمایه 2- شرکتهای اشخاص ولی قانون تجارت ایران شرکتها را به سه دسته عمده تقسیم کرده است : 1-شرکتهای اشخاص یعنی شرکتهایی که در آنها مسئولیت کلیه شرکا در مقابل