مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

ارثیه

بعد از فوت هر یک از ما، اموال‌مان خواه ناخواه به وارثان می‌رسد و هیچ‌کدام از ما نمی‌تواند جلوی این انتقال را بگیرد. در مقابل، وارثان هم باید صبور باشند تا تشریفات انتقال اموال سپری شود. اگرچه بعد از فوت متوفی، بلافاصله وارثان مالک ارثیه می‌شوند، مالکیت آنها مستقر و قطعی نیست. ……………….. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری بعد از فوت هر یک از ما، اموال‌مان خواه ناخواه به وارثان می‌رسد و هیچ‌کدام از ما نمی‌تواند جلوی
ماده 206ـ مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی‌است‌. ماده 207ـ درخواست تحریر ترکه از ورثه یا نماینده قانونی آنها و وصی برای اداره اموال پذیرفته می‌شود. ………………….. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده 206ـ مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی‌است‌. ماده 207ـ درخواست تحریر ترکه از ورثه یا نماینده قانونی آنها و وصی برای اداره اموال پذیرفته می‌شود. ماده 208ـ امین غایب و قیم محجور باید در ظرف 10
وصیت در لغت از ریشه “وصی” و به معنای عهد، فرمان دادن، در نبود کسی به کاری پرداختن می باشد. اقسام وصیت: الف)وصیت تملیکی: عبارت است اینکه کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجانا تملیک کند ………………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری وصیت در لغت از ریشه “وصی” و به معنای عهد، فرمان دادن، در نبود کسی به کاری پرداختن می باشد. اقسام وصیت: الف)وصیت تملیکی: عبارت است
  متوفی : کسی که فوت کرده است ترکه : مالی است که از متوفی باقی مانده است. وارث : شخصی است که از متوفی ارث می برد. نسب عبارت از ارتباط واتصال فردی به دیگری به ولادت شرعی. ………………….   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری متوفی : کسی که فوت کرده است ترکه : مالی است که از متوفی باقی مانده است. وارث : شخصی است که از متوفی ارث می برد. نسب عبارت از ارتباط
یکی از آثار حقوقی عقد ازدواج دائم، ارث بردن مرد و زن از یکدیگر بعد از فوت یکی از آنهاست که مبنای این توارث در قرآن مجید آمده و قانون مدنی نیز به جزئیات و نحوه ارث بری و تفاوت های مقدار ارث مرد و زن پرداخته است …………………   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری یکی از آثار حقوقی عقد ازدواج دائم، ارث بردن مرد و زن از یکدیگر بعد از فوت یکی از آنهاست که مبنای
فصل نهم – راجع به ترکه اتباع خارجه ماده 337 – جز آنچه در این فصل ذکر می شود مهر و موم و برداشتن مهر و موم و تحریر و اداره ترکه اتباع خارجه به همان طریقی خواهد بود که مطابق این قانون برای ترکه اتباع ایران مقرر است .  ……………….. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری فصل نهم – راجع به ترکه اتباع خارجه ماده 337 – جز آنچه در این فصل ذکر می شود مهر و
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری با توجه به این موضوع که مرگ واقعه ای می باشد که دارای آثار و تبعات حقوقی، در نتیجه قوانین مختلفی نیز در این باره تصویب شده است. قانون مدنی با توجه به شرع، سهم الارث تمامی وراث فرد متوفی را مشخص ساخته است. طبقات و درجات ارث بعد از فوت یک شخص، دارایی های به جا مانده، اعم از اموال منقول و غیر منقول به همراه تمامی دیون و بدهی های
موانع ارث یا موجب محرومیّت از همه ارث می‌شود یا از بعض آن. موانع ارث عبارتند از : کفر: کافر از مسلمان ارث نمی‌برد، امّا مسلمان از کافر ارث می برد. …………………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری موانع ارث یا موجب محرومیّت از همه ارث می‌شود یا از بعض آن. موانع ارث عبارتند از : کفر: کافر از مسلمان ارث نمی‌برد، امّا مسلمان از کافر ارث می برد. قتل: کشتن عمدی کسی به ناحق – نه برای قصاص، دفاع
  پدر و مادر میت در صورتی که میت فرزند داشته باشد که هر کدام از ابوین یک ششم می برند و سهم پدر در خصوص فرض مزبور از مال فرزند بیشتر از سهم مادر نیست. …………………..   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری مواردی که زن همتای مرد ارث می برد عبارت است از:   پدر و مادر میت در صورتی که میت فرزند داشته باشد که هر کدام از ابوین یک ششم می برند و سهم پدر