مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

ارثیه

باب چهارم – امور راجع به امین ماده 103 – علاوه بر مواردی که مطابق قانون مدنی تعیین امین می شود در موارد زیر نیز امین معین خواهد شد: 1 – برای اداره سهم الارثی که ممکن است از ترکه متوفی به جنین تعلق گیرد در صورتی که جنین ولی یا وصی نداشته باشد. 2- برای اداره اموالی که به مصارف عمومی اختصاص داده شده و مدیری نداشته باشد.  ………………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری باب چهارم
ماده 1 – امور حسبی اموری است که دادگاه ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد. ماده 2 – رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات این باب می باشد مگر آنکه خلاف آن مقرر شده باشد. ماده 3 – رسیدگی به امور حسبی در دادگاه های حقوقی به عمل می آید.  ………………. مشاوره حقوقی
فصل اول – صلاحیت دادگاه قیمومت ماده 48 – امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد دادگاهی که محجور در حوزه آن دادگاه سکنی دارد برای امور قیمومت صالح است …………………….. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری فصل اول – صلاحیت دادگاه قیمومت ماده 48 – امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و
مدارک لازم برای تقدیم دادخواست : 1- دادخواست 2- استشهادیه محضری 3- کپی برابر اصل شده شناسنامه وراث  ………………………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری مدارک لازم برای تقدیم دادخواست : 1- دادخواست 2- استشهادیه محضری 3- کپی برابر اصل شده شناسنامه وراث 4- رسید گواهی مالیاتی (مالیات بر ارث ) اسامی کلیه وراث می بایست در فرم مخصوصی که توسط دادگستری در اختیار متقاضیان قرار می گیرد نوشته و توسط 2 نفر از اشخاصی که وراث و
قانون مدنی در ماده ۸۷۶ گفت با شک در حیات جین ولادت، حکم وراثت نمی شود. یعنی زنی که همسرش فوت کرده و علائمی از باردار شدن در خود حس کند ولی بعد به یقین نرسد که نطفه ای منعقد شده یا نه و بعد آثاری از بارداری نباشد می تواند ادعا کند که دارای فرزندی در زمان حیات همسر متوفایش بود و سقط شد و ادعی ارثیه برای وی نماید و در ماده ۸۷۵ تأیید کرده است. شرط وراثت