مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

اصغر فرهادی

آقای اصغر فرهادی برای دریافت جایزه اسکار، انوشه انصاری، اولین زن فضانورد ایرانی مقیم آمریکا و فیروز نادری دانشمند برجسته ناسا، به روی صحنه در آمریکا فرستاد. متن پیام فرهادی که انصاری آن را خواند، به این شرح است: ……………….. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری آقای اصغر فرهادی برای دریافت جایزه اسکار، انوشه انصاری، اولین زن فضانورد ایرانی مقیم آمریکا و فیروز نادری دانشمند برجسته ناسا، به روی صحنه در آمریکا فرستاد. متن پیام فرهادی که انصاری آن را خواند، به