مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

اظهارنامه

تعریف اظهارنامه در مسائل یا دعاوی حقوقی وسیله ای است برای بیان اظهارات خود به طرف مقابل اگر کسی خواهان حق خود باشد (قبل از طرح دعوی) میتواند اجرا و یا استیفای حق خود را به وسیله اظهارنامه از طرف مقابل بخواهد و در صورت عدم انجام آن اقدام به طرح دعوی کند. ………………..   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری تعریف اظهارنامه در مسائل یا دعاوی حقوقی وسیله ای است برای بیان اظهارات خود به طرف مقابل
دفتری است که املاک بخشهای مختلف حوزه ثبتی هر شهرستان به ترتیب پلاک کوبی ………………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری دفتری است که املاک بخشهای مختلف حوزه ثبتی هر شهرستان به ترتیب پلاک کوبی در آن شماره گذاری گردیده است. صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری مطالب مرتبط آگهی فقدان سند مالکیت|وکیل املاک و قراردادها آگهی فقدان پرونده|وکیل املاک و قراردادها آگهی تحدید حدود عمومی| وکیل املاک
تحدید حدود عبارتست از تشخیص وتعیین حدهای چهارگانه (شمال ،شرق،جنوب وغرب) املاک وچگونگی حد فاصل بین املاک مذکور با املاک مجاور وحقوق ارتفاقی آنها. …………………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری تحدید حدود عبارتست از تشخیص وتعیین حدهای چهارگانه (شمال ،شرق،جنوب وغرب) املاک وچگونگی حد فاصل بین املاک مذکور با املاک مجاور وحقوق ارتفاقی آنها.پس از تنظیم اظهارنامه وانتشار آگهی های نوبتی وتحدیدی مطابق ماده 14 قانون ثبت ،عمل تحدید حدود به وسیله مامورین ثبت (نماینده ونقشه بردار)وبا حضور متقاضی یا
نفقه: به معنی مخارج روزمره زندگی است که بر اساس شأن خانواده همسر و میزان درآمد زوج، زوجه مستحق دریافت آن می‌باشد. نمونه دادخواست ………………………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری نفقه: به معنی مخارج روزمره زندگی است که بر اساس شأن خانواده همسر و میزان درآمد زوج، زوجه مستحق دریافت آن می‌باشد. نمونه دادخواست   تجدیدنظرخواه:…………… تجدیدنظر خوانده:……………. وکیل:……………………. تجدیدنظر خواسته از دادنامه شماره:………………….. دلایل و منضمات:…………………. ریاست محترم محاکم تجدیدنظر استان« مرکز استان صادرکننده‌ی رای بدوی»