مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

جرائم

شاغلین حرفه‌های پزشکی باید طبق موازین علمی، شرعی و قانونی با رعایت نظامات دولتی، صنفی و حرفه ای انجام وظیفه کرده و از هرگونه سهل انگاری درانجام وظایف قانونی بپرهیزند.(ماده 3 آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی وحرفه‌ای شاغلین حرفه‌های پزشکی و وابسته) …………………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری شاغلین حرفه‌های پزشکی باید طبق موازین علمی، شرعی و قانونی با رعایت نظامات دولتی، صنفی و حرفه ای انجام وظیفه کرده و از هرگونه سهل انگاری درانجام
پزشک باید پاکدامن و پرهیزگار باشد و وظایف مربوط به حرفه خود را با وجدان بیدار و آگاه بر طبق موازین قانونی و اخلاقی اجرا نماید، به نحوی که رفتار او موجب احترام و اعتماد جامعه نسبت به خود و همکارانش گردد.  در عالم پزشکی میان پزشک و بیمار رابطه‌ای حقوقی برقرار است که بر این اساس پزشک مکلف است در قبال معالجه بیمار از تمام استعداد و ……… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری پزشک باید پاکدامن
اگر درجریان معالجه به غیرعمد ودرحالیکه پزشک با حسن نیت ورعایت کلیه موازین علمی وفنی ورعایت مقررات قانونی اقدام به معالجه نماید وجرمی واقع گردد نباید مسئولیتی متوجه پزشک باشد ومصون از تعقیب کیفری است زیرا ……………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری اگر درجریان معالجه به غیرعمد ودرحالیکه پزشک با حسن نیت ورعایت کلیه موازین علمی وفنی ورعایت مقررات قانونی اقدام به معالجه نماید وجرمی واقع گردد نباید مسئولیتی متوجه پزشک باشد ومصون از تعقیب کیفری است
1- داشتن مجوز قانونی اشتغال به امورپزشکی برای توجیه اعمال پزشکان وجراحان به منظورمعافیت از تعقیب جزایی ، لزوم داشتن مجوزطبابت واشتغال به امورپزشکی است نکته قابل توجه آنست که تصورنشودپزشکی باداشتن مجوزطبابت در رشته های خاص ، حق دخالت درسایرتخصص ها را دارد. ………………..   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری   1- داشتن مجوز قانونی اشتغال به امورپزشکی برای توجیه اعمال پزشکان وجراحان به منظورمعافیت از تعقیب جزایی ، لزوم داشتن مجوزطبابت واشتغال به امورپزشکی است