مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

شرایط مهریه

انواع مهریه مهریه چیست؟ طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مهریه مالی است که به مجرد عقد، زوجه مالک آن می شود. صدای وکیل مشاوره حقوقی + تلفن : (6 خط ویژه) 02166567311  از منظری می توان از مهریه به عنوان هدیه و مهر و محبت زوج به زوجه نیز تعبیر نمود، البته در جامعه امروزی گاهی دیده شده مهریه به ابزاری برای رفع نگرانی و پشتوانه ای در آینده زندگی زناشویی در دستان زوجه تبدیل گردیده است. انواع مهریه به
مطالبه مهریه از نظر قانون مهر بر وزن شهر، مال معینی است که بر سبیل متعارف، زوج (مرد) به زوجه (زن) در عقد نکاح می دهد و یا به نفع زوجه بر ذمه می گیرد.   صدای وکیل مشاوره حقوقی + تلفن : (6 خط ویژه) 02166567311  طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی زن به مجرد عقد، مالک مهریه می شود و می تواند هر نوع تصرفی در آن بنماید. بر طبق قانون زوجه یا وکیل وی از دو طریق می
شرایط و قوانین توقیف اموال برای مهریه و شرایط آن موضوع این مقاله از مشاورین حقوقی دادارتل میباشد که به دلیل سوالات زیاد کاربران سایت به آن میپردازیم.   صدای وکیل مشاوره حقوقی + تلفن : (6 خط ویژه) 02166567311  مهریه نوعی توافق بین زن و مرد در زمان عقد می باشد که نمادی از صداقت علاقه ی مرد به زن شناخته می شود. مهریه را با نام های دیگری مانند صداق ، صداقیه ، نحله ، کابین و قرض نیز