مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

شکایت

قانونگذار از حق مردم در برابر نهادهای دارای قدرت مانند دولت و شهرداری به طور ویژه‌ای حمایت کرده و علاوه بر اینکه امکان طرح دعوی علیه تصمیمات و اقدامات نهادهای دولتی و شهرداری را فراهم کرده، حتی برای اجرای حکم علیه این نهادها هم ترتیبات خاصی را هم پیش‌بینی کرده استبرای دریافت مشاوره رایگان با وکیل ملکی ما در ارتباط باشید. قانونگذار از حق مردم در برابر نهادهای دارای قدرت مانند دولت و شهرداری به طور ویژه‌ای حمایت کرده
شکایت سرقت اگر توسط وکیل انجام شود چه مزایایی دارد؟ مدت زمان اثبات جرم سرقت و محکومیت سارق کمتر میباشد. نیازی به حضور شاکی در دادگاه نخواهد بود. در صورت شناسایی اموال وکیل میتواند سریعا آنها را توقیف کند. وکیل میتواند بعد از محکوم شدن سارق به رد مال، برای استرداد مال اقدام کند. وکیل میتواند رضایت و یا عدم رضایت شاکی را اعلام نماید و نیازی به حضور شاکی برای اعلام رضایت نخواهد بود