مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

عفت

ماده 82 – حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان وغیر جوان و محصن و غیرمحصن نیست . الف – زنا با محارم نسبی  ب – زنا با زن پدر که موجب قتل زانی است . ………………………   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده 82 – حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان وغیر جوان و محصن و غیرمحصن نیست . الف – زنا با محارم نسبی  ب – زنا با زن پدر که موجب
فصل اول – تعریف و موجبات حد لواط ماده 108 – لواط وطی انسان مذکراست چه بصورت دخول باشدیاتفخیذ . ماده 109 – فاعل و مفعول لواط هر دو محکوم به حد خواهندشد . ماده 110 – حد لواط در صورت دخول قتل است و کیفیت نوع آن در اختیار حاکم شرع است . ماده 111 – لواط در صورتی موجب قتل می شود که فاعل ومفعول بالغ و عاقل و مختار باشند . …………………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب
تعربف : منظور از عمل منافی عفت غیر از زنا هر نوع رابطه جنسی است که منتهی به مواقعه نگردد . بدیهی است که  رابطه مذکور لزوماً باید مادی و فیزیکی باشد و اعمالی نظیر چشمک زدن ، لبخند زدن از روی شهوت و … مشمول این عنوان نمی گردد. ……………………………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری تعربف : منظور از عمل منافی عفت غیر از زنا هر نوع رابطه جنسی است که منتهی به مواقعه نگردد .