مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

مسروقه

گاهی پیش می‌‌آید که افراد بعد از سرقت تلفن همراه، ‌فرد تقاضای ردیابی آن را می‌دهند. این درخواست مراحل و شرایطی دارد که جزئیات آن در قانون آمده است گاهی پیش می‌‌آید که افراد بعد از سرقت تلفن همراه، ‌فرد تقاضای ردیابی آن را می‌دهند. این درخواست مراحل و شرایطی دارد که جزئیات آن در قانون آمده است. معمولا همه گوشی‌های استاندارد به صورت طبیعی دارای شماره سریال منحصر به خود هستند و به صورت گروهی در شبکه تلفن‌
هرکس اشیا، لوازم ، مصالح و قطعات آثار فرهنگی را از موزه ها، نمایشگاه ها و مکان های زیر نظر دولت سرقت کند ……………………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری هرکس اشیا، لوازم ، مصالح و قطعات آثار فرهنگی را از موزه ها، نمایشگاه ها و مکان های زیر نظر دولت سرقت کند یا با علم وآگاهی از مسروقه بودن اشیا خرید یا نگه داری کند به یک تا ۵ سال حبس محکوم می شود. صدای وکیل پاسخ
هرگاه سرقت، جامع شرایط حد نباشد ولی تمامی شرایط زیر را داشته باشد مرتکب به ۵ تا ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. الف) سرقت در شب واقع شود. ……………………..   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری هرگاه سرقت، جامع شرایط حد نباشد ولی تمامی شرایط زیر را داشته باشد مرتکب به ۵ تا ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. الف) سرقت در شب واقع شود. ب) سرقت توسط دو یا چند
ماده 651 : [هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد ، مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد .] شرایط پنج گانه : 1- سرقت در شب واقع شده باشد . ………………………………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده 651 : [هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد ، مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا
از انواع سرقت تعزیری است . که اگر ربودن مال همراه با ضرب و جرح باشد مرتکب به هر دو مجازات محکوم می شود . به عبارت دیگر کیف زنی و جیب بری اثبات و وضع ید مرتکب بر مال دیگری و بردن آن مال از طریق غافل گیری بطور علنی و آشکارا در حالیکه سرقت غیر قابل پیش بینی باشد . مجازات جرم کیف زنی و جیب بری حبس و شلاق است . ………………………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل
برابر قانون در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال، دادگاه علاوه بر تعیین مجازات، سارق یا رباینده را به رد (بازگردان) عین مال مسروقه محکوم می کند و اگر عین آن وجود نداشته باشد، سارق به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد. ………………………….. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری برابر قانون در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال، دادگاه علاوه بر تعیین مجازات، سارق یا رباینده را به