مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

موروثی

فرض دو وارث ربع ترکه است: 1- شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد. ………………….. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری فرض دو وارث ربع ترکه است: 1- شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد. 2- زوجه یا زوجه‌ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد. (ماده 900 قانون مدنی)   صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری مطالب مرتبط آگهی فقدان سند مالکیت|وکیل املاک و قراردادها آگهی
حکمی است که بعد ازفوت مورث حسب تقاضای احد یا تمامی ورثه بعد از طی تشریفات قانونی لازم ازطرف مرجع قضایئ صادر می شود ………………….. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری حکمی است که بعد ازفوت مورث حسب تقاضای احد یا تمامی ورثه بعد از طی تشریفات قانونی لازم ازطرف مرجع قضایئ صادر می شود و در آن ضمن اشاره به فوت مورث وتاریخ ومحل آن تعداد و مشخصات کامل ورثه متوفی درآن به وضوح قید و نیز
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری اگر مالک، کلید محلی که اجاره داده است را پس از پایان مدت اجاره تحویل نگیرد، مستاجر می‌تواند درخواست تامین دلیل به شورای حل اختلاف تقدیم کند. او باید ضمن این درخواست، کلید محل مورد اجاره را به دفتر این شورا تحویل دهد. شورای حل اختلاف در صورت‌جلسه‌ای، تصدیق می‌کند که در تاریخ معینی، کلید محل مورد اجاره به وسیله مستاجر به دفتر شورای حل اختلاف تحویل داده شده است. شورای حل
بعد از فوت هر یک از ما، اموال‌مان خواه ناخواه به وارثان می‌رسد و هیچ‌کدام از ما نمی‌تواند جلوی این انتقال را بگیرد. در مقابل، وارثان هم باید صبور باشند تا تشریفات انتقال اموال سپری شود. اگرچه بعد از فوت متوفی، بلافاصله وارثان مالک ارثیه می‌شوند، مالکیت آنها مستقر و قطعی نیست. ……………….. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری بعد از فوت هر یک از ما، اموال‌مان خواه ناخواه به وارثان می‌رسد و هیچ‌کدام از ما نمی‌تواند جلوی
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری با توجه به این موضوع که مرگ واقعه ای می باشد که دارای آثار و تبعات حقوقی، در نتیجه قوانین مختلفی نیز در این باره تصویب شده است. قانون مدنی با توجه به شرع، سهم الارث تمامی وراث فرد متوفی را مشخص ساخته است. طبقات و درجات ارث بعد از فوت یک شخص، دارایی های به جا مانده، اعم از اموال منقول و غیر منقول به همراه تمامی دیون و بدهی های
وصیت خود نوشته وصیت نامه خود نوشت سند عادی است . وارثان موصی و سایر کسانی که در مقابل آن قرار می گیرند می توانند در اصالت سند تردید کنند . در این صورت،  برعهده موصی له است که انتساب وصیتنامه را به شخص موصی اثبات کند و در این راه تابع قواعد عمومی است . ………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری وصیت خود نوشته وصیت نامه خود نوشت سند عادی است . وارثان موصی و سایر کسانی که