مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

نشوز

مغهوم نشوز نشوز در لغت به معنای بلند شدن و ارتفاع گرفتن می باشد. و در اصطلاحات فقه و حقوق اسلامی، نشوز به معنای تمکین نکردن و نافرمانی و عدم انجام وظایف زناشویی هر کدام از زوجین تلقی می گردد . ( مفهوم نشوز و ناشزه)   صدای وکیل مشاوره حقوقی + تلفن : (6 خط ویژه) 02166567311     موارد ناشزه بودن زن  عدم اقامت در اقامتگاه یا منزل شوهر، ترک خانه بدون دلیل موجه، عدم تمکین و عدم حسن
بازداشت اموال او و فروش آنها وصل می گردد، مگر آنکه قادر به تادیه آن نباشد. ولی تکالیف دیگر زوجین قائم به شخص آنان و مبتنی بر محبت و علاقه قلبی است که به وسیله اجبار به ایفای آنها مستقیم یا غیر مستقیم به نتیجه منظور در بسیاری از موارد نمی توان رسید، مانند حسن معاشرت، تشیید مبانی خانوادگی، اطاعت زن از شوهر و امثال آنها …………………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری بازداشت اموال او و فروش
تمکین و نشوز یکی از مباحث حقوق خانواده است. تمکین به معنای انجام وظایف زناشویی و نشوز مقابل آن است. این موضوع وابستگی عمیق به مبحث ریاست خانواده دارد، و مبانی پذیرفته شده در آنجا روشنگر حریم این موضوع است. ………………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری تمکین و نشوز یکی از مباحث حقوق خانواده است. تمکین به معنای انجام وظایف زناشویی و نشوز مقابل آن است. این موضوع وابستگی عمیق به مبحث ریاست خانواده دارد، و مبانی پذیرفته شده در آنجا