مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

نفقه

از نگاه قانون، نفقه امتیازی برای زن محسوب می‌شود که البته این امتیاز در 4 وضعیت به زن تعلق می‌گیرد: ………………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری از نگاه قانون، نفقه امتیازی برای زن محسوب می‌شود که البته این امتیاز در 4 وضعیت به زن تعلق می‌گیرد: 1- در عقد ازدواج دائم، مگر این‌که زن از ادای وظیفه زوجیت خودداری کند. 2- در نکاح منقطع به شرط آن که هنگام عقد نکاح، موضوع شرط شده باشد. 3- زنی
همان‌طور که گفته شد از مهم‌ترین مسئولیت‌های مردان در قبال همسرانشان، پرداخت نفقه است. شوهر همواره موظف است تا نفقه را بپردازد. مگر در صورتی که زن وظایف زوجیت را در برابر شوهر انجام ندهد ……………….. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری همان‌طور که گفته شد از مهم‌ترین مسئولیت‌های مردان در قبال همسرانشان، پرداخت نفقه است. شوهر همواره موظف است تا نفقه را بپردازد. مگر در صورتی که زن وظایف زوجیت را در برابر شوهر انجام ندهد(نشوز)، یا بدون دلایل موجه محل
مهمترین موضوع در حضانت کودک، رعایت مصلحت او است. به همین دلیل است که قانون جدید حمایت خانواده، به دادگاه اجازه بازنگری در تصمیم خود در رابطه با حضانت را می‌دهد.  بر اساس ماده 41 این قانون «هر گاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل بر خلاف مصلحت او است ………………….. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری مهمترین موضوع در حضانت کودک، رعایت مصلحت او است. به همین دلیل است که قانون
نتیجه ی عدم تمکین موارد زیر است؛ عدم استحقاق زن نسبت به نفقه ( مستنداً به ماده 1108 قانون مدنی) ، …………………….. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری نتیجه ی عدم تمکین موارد زیر است؛ عدم استحقاق زن نسبت به نفقه ( مستنداً به ماده 1108 قانون مدنی) ، کسب اجازه ازدواج مجدد از دادگاه( مواد 16 و 17 قانون حمایت خانواده مصوب 15 بهمن ماه 1353).بنابراین برای آنکه مرد بتواند زن دوم بگیرد بایستی به دادگاه رجوع و با
نفقه یعنی تأمین هزینه زندگی زن که شامل خانه، اثاثیه، منزل، غذا، لباس، دارو و درمان بوده که از زمان عقد دائم برعهده شوهر است…………………………….. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری   نفقه یعنی تأمین هزینه زندگی زن که شامل خانه، اثاثیه، منزل، غذا، لباس، دارو و درمان بوده که از زمان عقد دائم برعهده شوهر است. محاسبه میزان نفقه بر مبنای شئونات خانوادگی زن، عرف و عادت ساکنان هر منطقه و وضع مالی مرد می‌باشد. نفقه عبارت است از
برای نقد کردن نفقه زن میتواند دو نوع شکایت حقوقی و کیفری مطرح کند . یکی دادخواست حقوقی ودیگری شکایت کیفری است . …………………….. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری   برای نقد کردن نفقه زن میتواند دو نوع شکایت حقوقی و کیفری مطرح کند . یکی دادخواست حقوقی ودیگری شکایت کیفری است . دادخواست حقوقی : وقتی زن از شوهرش تمکین می کند اما شوهر از دادن نفقه خودداری می ورزد زن میتواند با مراجعه به دادگاه خانواده و
عدم تمکین با عنایت به ماده 1108ق.م. هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود استحقاق نفقه در عقد دائم مشروط به تمکین زن است  ………………….. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری عدم تمکین با عنایت به ماده 1108ق.م. هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود استحقاق نفقه در عقد دائم مشروط به تمکین زن است ، نشوز در لغت به معنای ارتفاع و سرکشی است مفهوم مقابل نشوز از نظر
مردی می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید ، زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در موارد 1119و 1129و 1130این قانون تقاضای طلاق می نماید طلاق زن به در خواست مرد به موجب ماده 1133 ق.م مرد می تواند هروقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد دادگاه راساً یا در صورتی که مقتضی بداند به وسیله داور یا داوران سعی در اصلاح بین……..    مشاوره
اگر زنی بدون مهرالمسمی با مردی ازدواج کند  یا عدم آن شرط شود و نزدیکی هم واقع شده باشد، برای زن مهرالمثل است و مهر زن به اندازه مهر زنان اماثل و اقران او می باشد. فقهای ما با استناد به این روایات معتقدند که در تعیین مهرالمثل ویژگیهای اخلاقی و خانوادگی و ارزشهای علمی( میزان تحصیلات) سن و غیر اینها برحسب عرف و عادت و مقتضیات زمان و مکان در نظر گرفته می شود. چنانچه برخی از فقها می نویسد: مشاوره