مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

نفقه

وکیل پایه یک دادگستری با استناد به تجربیات حاصله از پرونده های خانواده،به این نتیجه رسیده است که بخش زیادی از هزینه های مادی و معنوی،ناشی از عدم استفاده از علم حقوق میباشد که میشود با بهره مندی از کارشناسان علم حقوق و مشاوره حقوقی این کاستی را برطرف نمود،با توجه به پیچیدگی مسائل خانواده و برای اینکه کشمکش و ضررهای مادی و معنوی با توجه به طولانی شدن مساله کمتر بشود،و برای………………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری
نفقه زوجه در مقایسه با نفقه اقارب دارای امتیازاتی است که به اختصار بیان می شود. ………………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری نفقه زوجه در مقایسه با نفقه اقارب دارای امتیازاتی است که به اختصار بیان می شود. تقدم نفقه زن بر نفقه اقارب  یکی از امتیازات نفقه زن بر نفقه اقارب، این است که نفقه زن مقدم بر نفقه اقارب است. ماده 1203 ق.م در این خصوص بیان داشت: «در صورت بودن زوجه و یک یا چند
وظیفه قانونی شوهر این است که مسکن مستقل و علیحده که مناسب حال زن باشد برایش تهیه نماید و زن اختیار دارد از زندگی زیریک سقف با دیگران استنکاف کند.حق سکنی قانوناً با شوهر است ……………………   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری وظیفه قانونی شوهر این است که مسکن مستقل و علیحده که مناسب حال زن باشد برایش تهیه نماید و زن اختیار دارد از زندگی زیریک سقف با دیگران استنکاف کند.حق سکنی قانوناً با شوهر است اما نامبرده
ضمانت اجرای مدنی : در ماده 1111 قانون مدنی به زن این حق داده شده تا در صورت خودداری شوهر از نفقه به دادگاه _ دادگاه صالح، دادگاه خانواده محل اقامت شوهر است ………………………….. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ضمانت اجرای مدنی : در ماده 1111 قانون مدنی به زن این حق داده شده تا در صورت خودداری شوهر از نفقه به دادگاه _ دادگاه صالح، دادگاه خانواده محل اقامت شوهر است _مراجعه کند که در این صورت دادگاه
  نفقه اقارب ناظر به آینده است: طبق ماده1206قانون مدنی«… اقارب فقط نسبت به آینده می‌توانند مطالبه نفقه نمایند و این برخلاف نفقه زوجه است». …………………………     مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری نفقه اقارب ناظر به آینده است: طبق ماده1206قانون مدنی«… اقارب فقط نسبت به آینده می‌توانند مطالبه نفقه نمایند و این برخلاف نفقه زوجه است». فقر مستحق نفقه: ماده 1197 قانون مدنی درباره شرط فقر در استحقاق نفقه می‌گوید: «کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و
کارشناسی پرونده‌های اجرت‌المثل نیز مانند تمام امور حقوقی شامل فوت و فن‌های خاصی است که کارشناسان با دقت به آن رسیدگی و آن را رعایت می‌کنند. مثلا به زنان شاغل در خارج از منزل همیشه اجرت‌المثل کمتری تعلق می‌گیرد. ……………….. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری کارشناسی پرونده‌های اجرت‌المثل نیز مانند تمام امور حقوقی شامل فوت و فن‌های خاصی است که کارشناسان با دقت به آن رسیدگی و آن را رعایت می‌کنند. مثلا به زنان شاغل در خارج از منزل
قانون درباره پرونده‌های خانوادگی معمولا برای هر دو طرف امکانات و مزیت‌هایی در نظر می‌گیرد که با استفاده از آن می‌توانند حقوق قانونی خود را اثبات کنند. یکی از ابزارهای قانونی هم که در زمان شکایت نفقه به کار می‌آید …………………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری قانون درباره پرونده‌های خانوادگی معمولا برای هر دو طرف امکانات و مزیت‌هایی در نظر می‌گیرد که با استفاده از آن می‌توانند حقوق قانونی خود را اثبات کنند. یکی از ابزارهای قانونی
در قانون پس از مهریه، نفقه یکی از موارد مهمی‌ است که زن می‌تواند با طرح شکایت علیه مرد، همسر خود را برای دریافت پول یا اجبار به طلاق راضی کند. شیوه طرح شکایت هم به این شکل است که زن با مراجعه به دادگاه و ارائه دادخواست نفقه اعلام می‌کند ……………………….. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری در قانون پس از مهریه، نفقه یکی از موارد مهمی‌ است که زن می‌تواند با طرح شکایت علیه مرد، همسر خود را
نفقه: به معنی مخارج روزمره زندگی است که بر اساس شأن خانواده همسر و میزان درآمد زوج، زوجه مستحق دریافت آن می‌باشد. نمونه دادخواست ………………………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری نفقه: به معنی مخارج روزمره زندگی است که بر اساس شأن خانواده همسر و میزان درآمد زوج، زوجه مستحق دریافت آن می‌باشد. نمونه دادخواست   تجدیدنظرخواه:…………… تجدیدنظر خوانده:……………. وکیل:……………………. تجدیدنظر خواسته از دادنامه شماره:………………….. دلایل و منضمات:…………………. ریاست محترم محاکم تجدیدنظر استان« مرکز استان صادرکننده‌ی رای بدوی»