مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

وکیل وصیت

 وصیت نامه خود نوشت وصیت نامه ی خود نوشت وصیت نامه ای است که تماماً به دستخط وصیت کننده (موصی) نوشته می شود و علاوه بر تاربخ، روز و ماه و سال دارای امضای وصیت کننده می باشد و مهر و اثر انگشت وصیت کننده جایگزین امضای او نمی شود و حتماً باید امضاء شود.   صدای وکیل مشاوره حقوقی + تلفن : (6 خط ویژه) 02166567311     تغییراتی که بعد از امضای وصیت نامه در آن داده می شود
 براساس ماده ۸۲۵ قانون مدنی وصیت بر دو قسم است : تملیکی و عهدی     صدای وکیل مشاوره حقوقی + تلفن : (6 خط ویژه) 02166567311     وصیت تملیکیوصیت عهدیوصیت تملیکی:طبق ماده ۸۲۶ قانون مدنی وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعت مال خود رابرای زمان بعد از فوتش ، به دیگری مجاناً تملیک کند .شرایط صحت ( وصیت تملیکی ):قبول موصی له ( کسی که وصیت به نفع اوصورت گرفته ) می بایست پس از
ترتیب تنظیم وصیت‌نامه رسمی و اعتبار آن به طوری است که برای اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی مقرر است ……………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ترتیب تنظیم وصیت‌نامه رسمی و اعتبار آن به طوری است که برای اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی مقرر است. (ماده 277 قانون امور حسبی مصوب 2/4/1319)   صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری مطالب مرتبط   انحصار وراثت چیست و چه مراحلی
فصل دوم – در مهر و موم ماده 166 – دادگاه بخش مهر مخصوصی برای مهر و موم ترکه خواهد داشت و نمونه آن باید نزد رییس دادگاه شهرستان باشد. ماده 167 – اشخاص مذکور زیر می توانند درخواست مهر و موم ترکه را بنمایند: 1 – هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنها.  ………………..   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری فصل دوم – در مهر و موم ماده 166 – دادگاه بخش مهر مخصوصی