مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

وکیل پایه یک دادگستری

ماده ۷۰۹: ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد مگر بعد از ادای دین ولی می‌تواند در صورتی که مضمون‌عنه ملتزم شده باشد که در مدت معینی برائت او را تحصیل نماید و مدت مزبور هم منقضی شده باشد رجوع کند. ماده ۷۱۰: اگر ضامن با رضایت مضمون‌له حواله کند به کسی که دین را بدهد و آن شخص قبول نماید مثل آن است که دین را ادا کرده است و حق رجوع به مضمون‌عنه دارد و همچنین است حواله مضمون‌له
ماده ۵۸۹: هر شریک‌المال می‌تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکا به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند. ماده ۵۹۰: در صورتی که شرکا بیش از دو نفر باشند ممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یک یا چند نفر از آن‌ها به عمل آید و سهام دیگران به اشاعه باقی بماند …………..   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده ۵۸۹:
ماده ۴۵۸: در عقد بیع، متعاملین می‌توانند شرط نمایند که هر گاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد و همچنین می‌توانند شرط کنند که هر گاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع داشته باشد در هر حال حق خیار، تابع قرارداد متعاملین خواهد بود و هر گاه نسبت به ثمن، قید تمام یا
ماده ۱ ـ  به نیرو ی مقاو مت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده می شود همانند ضابطین قوه قضائیه هنگام برخورد با جرائم مشهود در صورت عدم حضور ضابطین دیگر و یا عدم اقدام به موقع آنها و یا اعلام نیاز آنان به منظور جلوگیری از امحاﺀ آثار جرم و فرار متهم و تهیه و  ارسال گزارش به مراجع قضائی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند. ………………….. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده ۱
ماده ۷۷۱: رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند. ماده ۷۷۲: مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می‌گردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست. ……………………. block border=”5px solid #A30970″ padding=”10px 15px”] مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده ۷۷۱: رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به
ماده ۷۳۴: کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند. متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر رامکفول‌له می‌گویند. ماده ۷۳۵: کفالت به رضای کفیل و مکفول‌له واقع می‌شود. ………………………….. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده ۷۳۴: کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند. متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف
ماده ۷۲۴: حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه‌ی مدیون به ذمه‌ی شخص ثالثی منتقل می‌گردد. مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال‌علیه می‌گویند. ماده ۷۲۵: حواله محقق نمی‌شود مگر با رضای محتال و قبول محال‌علیه. ……………………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده ۷۲۴: حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه‌ی مدیون به ذمه‌ی شخص ثالثی منتقل می‌گردد. مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال‌علیه
ماده ۹۷۶ اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می‌شوند: ۱- کلیه‌ی ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آن‌ها مسلم باشد. تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آن‌ها مورد اعتراض دولت ایران نباشد؛ ۲- کسانی که پدر آن‌ها ایرانی است اعم از این که در ایران یا درخارجه متولد شده باشند؛ ۳- کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشند؛ …………………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده ۹۷۶ اشخاص ذیل
ماده ۱۳۰۶: حذف شده است. ماده ۱۳۰۷: حذف شده است. ماده ۱۳۰۸: حذف شده است. ماده ۱۳۰۹: در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده، دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی‌گردد. …………………….. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده ۱۳۰۶: حذف شده است. ماده ۱۳۰۷: حذف شده است. ماده ۱۳۰۸: حذف شده است. ماده ۱۳۰۹: در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه