مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

پرسش

سوالات آدم ربایی (گلچین پرسش‌های مردمی در طی ۸ سال)… آیا آدم ربایی در زمره جرائم قابل گذشت است؟خیر آدم ربایی در زمره جرائم غیر قابل گذشت میباشد به این صورت که اگر شاکی هم گذشت کند فقط موجب میشود تا در مجازات آدم ربا تخفیف قائل شود و به هیچ عنوان موجب از بین رفتن تمامی مجازات نمیشود. در صورتیکه راننده تاکسی در راه رساندن مسافر تغییر مسیر بدهد آدم ربایی میباشد؟در صورتیکه راننده تاکسی مسافر را با زور و تهدید به
سوالات ضرب و جرح (گلچین پرسش‌های مردمی در طی ۸ سال)… مجازات حبس ضرب و جرح عمدی تبدیل به جزای نقدی میشود؟در صورتیکه ایشان مجددا باعث ضرب و جرح شما شده اند اگر رضایت ندهید حبس ایشان تبدیل به جزای نقدی نخواهد شد و فقط میتوانند تقاضای تخفیف در مجازات را کنند که پذیرفتن آن نیز با قاضی میباشد. در صورتیکه شاکی خصوصی رضایت دهد، مجازات حبس برای ضارب وجود دارد؟در صورتیکه ضرب و جرح توسط ضارب موجب اخلال در نظم و امنیت