مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

چک بلامحل

در قانون چک سال 72 چهار نوع چک نام برده شده است: 1-چک عادی 2-چک تایید شده 3-چک تضمین شده 4-چک مسافرتی چک عادی: چکی است که دارنده حساب جاری چک را بر عهده حساب خود صادر می کند، دارنده چک عادی تضمین و پشتوانه ای جز اعتبار شخص صادر کننده ندارد. …………………..     مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری در قانون چک سال 72 چهار نوع چک نام برده شده است: 1-چک عادی 2-چک تایید شده 3-چک تضمین شده
یک وکیل دادگستری گفت: چک برگشتی از جرائم علیه اموال است که مشکلاتی فراوان در جامعه به وجود آورده و بخش عظیمی از وقت دستگاه قضایی را به خود اختصاص داده است………………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری یک وکیل دادگستری گفت: چک برگشتی از جرائم علیه اموال است که مشکلاتی فراوان در جامعه به وجود آورده و بخش عظیمی از وقت دستگاه قضایی را به خود اختصاص داده است. این وکیل خوب دادگستری اظهار کرد: یکی از مشکلات بزرگ
بسیاری از بزرگترین مدیران کشور ما با سالها سابقه ، اصول نگارش و خطرات چک را نمی دانند . متن ذیل تنها بخشی از اصول نگارش چک است . 1- تاریخ و مبلغ چک را حتما ، هم به حروف و هم به عدد بنویسید . …………………..  مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری بسیاری از بزرگترین مدیران کشور ما با سالها سابقه ، اصول نگارش و خطرات چک را نمی دانند . متن ذیل تنها بخشی از اصول نگارش چک است
چک سند عادی تجاری در برخی موارد با رعایت اصول آن قابل صدور اجرائیه است. اقسام چک 1- چک بحواله کرد چکی است که نام گیرنده در آن ذکر نشده باشد و او می توان در بانک آن را امضا کرده و وجه آن را بستاند و یا به دیگری انتقال دهد. ………………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری چک سند عادی تجاری در برخی موارد با رعایت اصول آن قابل صدور اجرائیه است. اقسام چک 1- چک
این روز ها خیلی از کارفرمایان هنگام عقد قرارداد استخدام نسبت به دریافت سفته بابت عنوان مبهم “حسن انجام کار” مبادرت می ورزند که بعضا سوالات و مشکلات فراوانی را برای کارجویان ایجاد نموده است. ………………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری این روزها خیلی از کارفرمایان هنگام عقد قرارداد استخدام نسبت به دریافت سفته بابت عنوان مبهم “حسن انجام کار” مبادرت می ورزند که بعضا سوالات و مشکلات فراوانی را برای کارجویان ایجاد نموده است. این روزها
قانونگذار در وضع و تصویب مقررات جزائی راجع به صدور چک تنها به بیان انواع چکهای صادره از سوی اشخاص یا بانکها بسنده نموده و در قوانین مختلف مربوط به صدور چک که بعد از تصویب قانون تجارت در سالهای 1331 – 1337 – 1344 و 1355 و اصلاحیه قانون اخیر در سال 1372 وضع گردیده تعریف جامعی از چک ارائه نداده است ………….   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری قانونگذار در وضع و تصویب مقررات جزائی راجع به صدور
در قراردادهای نرم‌افزاری نیز مشابه بسیاری از قراردادهای انجام کار ممکن است از مجری چک یا ضمانت نامه بانکی دریافت گردد. این رسم بیشتر در قراردادهای دولتی برقرار است………………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری در قراردادهای نرم‌افزاری نیز مشابه بسیاری از قراردادهای انجام کار ممکن است از مجری چک یا ضمانت نامه بانکی دریافت گردد. این رسم بیشتر در قراردادهای دولتی برقرار است. اما کم نیستند شرکت‌های خصوصی و افراد شخص حقیقی که علاقمند دریافت چک از مجری هستند. دریافت
اگر چک کیفری باشد، می‌توان علاوه بر این‌که وجه چک را دریافت کرد، صاحب حساب (صادرکننده) را نیز به زندان انداخت. ولی اگر چک حقوقی باشد، فقط می‌توان وجه چک را دریافت کرد. البته نوع چک در سرعت و نحوه رسیدگی در دادگاه متفاوت است و در چک کیفری زودتر و راحت‌تر به پول خواهید رسید؛ اما در چک حقوقی به خاطر آیین دادرسی پرپیچ و خم، دیرتر به نتیجه می رسید.  …………………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری اگر
در خصوص چک های صادر شده از سوی مدیران شرکت ها، قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1372 از اهمیت زیادی برخوردار است. ماده 18 این قانون مقرر داشته است: «در صورت که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد …………………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری در خصوص چک های صادر شده از سوی مدیران شرکت ها، قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1372 از اهمیت زیادی برخوردار