مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

آیا اعمال جراحی زن نیازمند اجازه شوهر است؟

آیا اعمال جراحی زن نیازمند اجازه شوهر است؟

در دهه و سال های اخیر با توجه به پیشرفت‌های پزشکی و فضای اجتماعی جامعه اکثریت زنان محترم به جراحی زیبایی اعضاء بدنشان و انواع خالکوبی ها تمایل پیدا کرده اند. بالاخره هر انسانی تسلط بربدن خود دارد و می تواند هرگونه‌ تصمیم مشروع و معقولی را برای خود بگیرد.
از طرفی دیگر با ازدواج کردن و تشکیل خانواده دادن ممکن است مقداری از آزادی های هر فرد کم شود و محدودیت های را برای زوجین به وجود آورد. در ادامه مطلب درمورد این موضوع توضیحاتی را ارائه خواهیم داد. با ما تا انتهای مقاله از صدای وکیل همراه باشید.


آیا اعمال جراحی زن نیازمند تایید و اجازه شوهر است؟

به هر حال ممکن است این موضوع اجازه همسر و زیبایی زن برای عده ای دغدغه باشد. درباره وضعیت شرعی و فقهی افرادی که تمایل به این کار دارند باید از مراجع متخصص سئوال اما از مباحث رویه حقوقی و قضایی: باید بپذریم که با ازدواج کردن تکالیفی بار ما می شود که اگر زندگی آرامش بخشی را تجربه کنیم و دچار تبعات حقوقی آن نشویم ناگریز به رعایت کردن آن هستیم.همانطورکه در بخش های قبلی به آن اشاره کردیم بحث آن است که از لحاظ پزشکی عمل و یا حالا هرچه که هست برای حفظ سلامتی ضروری نیست، بروز بیرونی بر بدن زن دارد و از طرفی دیگر همسر مخالف است.

در ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی، گفته شده است که زن و شوهر بایستی حسن معاشرت با هم تکلیف کنند. حفظ نهاد و ارزش خانواده بسیار ارزشمند می باشد که لازم است برای تمکین آن از برخی منافع شخصی خودتان بگذرید.
فرض می کنیم خانمی خالکوبی و یا عمل جراحی زیبایی دارد در قوانین ما، مقرره ای برای آنکه مرد بتواند به صورت رسمی و قانونی جلوی آن را بگیرد وجود ندارد و همچنین اذن و رضایت شوهر نیز برای این دست از جراحی ها شرط نشده است به همین دلیل مراکز درمانی نیازی برای اجازه از همسر را ندارند.
از لحاظ مشورتی شماره ۱۸۳۰/۷ مورخ ۱۱/۳/۷۱ اداره حقوقی قوه قضاییه هم این گونه برداشت می شود. اما ب تحلیل حقوقی می توان این گونه عمل زن را در صورت مخالفت همسر با بررسی همه جانبه از مصادیق مورد معاشرت دو طرف دانست. نکته دیگری که وجود دارد آن است که پرداخت هزینه های درمان غیر متعارف همانند رفع چین وچروک، کوچک کردن بینی، بزرگ کردن یاکوچک کردن سینه و غیره از تکالیف قانونی و شرعی همسر نیست و هزینه های درمان متعارف و ضروری از وظایف و جزء نفقه و همسر می باشد.

ضمانت اجرای سوء معاشرت زن چیست؟

ضمانت اجرای سوء معاشرت زن چیست؟

در حال حاضر داشتن دلیل موجه برای طلاق از سوی مرد نیازی نیست اما قوانین در حال تغییر می باشند و به احتمال بسیار زیاد در آینده در صورت داشتن دلیل موجه مرد نیز می تواند همسرش را بدون هیچ مخالفتی طلاق دهد. درصورتی که طلاق از سوی مرد با سوء معاشرت زوجه باشد، امکان اخذ تنصیف دارایی و اموال وجود نخواهد داشت ولی مهریه پا برجا است.
سوالات مرتبط با اجازه عمل زن توسط شوهر
• عمل جراحی بدون اجازه گرفتن از همسر جرم می باشد؟
خیر برای عمل زیبایی لازم به اجازه گرفتن از همسر نیست به هیمن دلیل زن جرمی انجام نداده است و برای او مجازاتی در نظر گرفته نمی شود.
• از دکتر زیبایی که به آن تعهد داده ایم نیز میتوان شکایت کرد؟
تنها در صورتی می توانید از پزشک شکایت کنید که پزشت مقصر باشد.
• فرم رضایت نامه عمل جراحی توسط چه شخصی امضا می شود؟
این فرم توسط نفرات زیادی امضا می شود و اولین نفری که امضا می کند خود بیمار و بعد از آن پزشک مربوطه می باشد.

در ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی، گفته شده است که زن و شوهر بایستی حسن معاشرت با هم تکلیف کنند. حفظ نهاد و ارزش خانواده بسیار ارزشمند می باشد که لازم است برای تمکین آن از برخی منافع شخصی خودتان بگذرید.
فرض می کنیم خانمی خالکوبی و یا عمل جراحی زیبایی دارد در قوانین ما، مقرره ای برای آنکه مرد بتواند به صورت رسمی و قانونی جلوی آن را بگیرد وجود ندارد و همچنین اذن و رضایت شوهر نیز برای این دست از جراحی ها شرط نشده است به همین دلیل مراکز درمانی نیازی برای اجازه از همسر را ندارند.
از لحاظ مشورتی شماره ۱۸۳۰/۷ مورخ ۱۱/۳/۷۱ اداره حقوقی قوه قضاییه هم این گونه برداشت می شود. اما ب تحلیل حقوقی می توان این گونه عمل زن را در صورت مخالفت همسر با بررسی همه جانبه از مصادیق مورد معاشرت دو طرف دانست. نکته دیگری که وجود دارد آن است که پرداخت هزینه های درمان غیر متعارف همانند رفع چین وچروک، کوچک کردن بینی، بزرگ کردن یاکوچک کردن سینه و غیره از تکالیف قانونی و شرعی همسر نیست و هزینه های درمان متعارف و ضروری از وظایف و جزء نفقه و همسر می باشد.

ضمانت اجرای سوء معاشرت زن چیست؟

در حال حاضر داشتن دلیل موجه برای طلاق از سوی مرد نیازی نیست اما قوانین در حال تغییر می باشند و به احتمال بسیار زیاد در آینده در صورت داشتن دلیل موجه مرد نیز می تواند همسرش را بدون هیچ مخالفتی طلاق دهد. درصورتی که طلاق از سوی مرد با سوء معاشرت زوجه باشد، امکان اخذ تنصیف دارایی و اموال وجود نخواهد داشت ولی مهریه پا برجا است.
سوالات مرتبط با اجازه عمل زن توسط شوهر
• عمل جراحی بدون اجازه گرفتن از همسر جرم می باشد؟
خیر برای عمل زیبایی لازم به اجازه گرفتن از همسر نیست به هیمن دلیل زن جرمی انجام نداده است و برای او مجازاتی در نظر گرفته نمی شود.
• از دکتر زیبایی که به آن تعهد داده ایم نیز میتوان شکایت کرد؟
تنها در صورتی می توانید از پزشک شکایت کنید که پزشت مقصر باشد.
• فرم رضایت نامه عمل جراحی توسط چه شخصی امضا می شود؟
این فرم توسط نفرات زیادی امضا می شود و اولین نفری که امضا می کند خود بیمار و بعد از آن پزشک مربوطه می باشد.

به این مقاله امتیاز دهید